Κοινή ανακοίνωση εξέδοσαν οι Βουλευτές ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Κρήτης Μαρία Διακάκη, Κωστής Δερμιτζάκης, Μιχάλης Κριτσωτάκης, Ανδρέας Ξανθός και Γιώργος Σταθάκης, αναφορικά με το Υπόμνημα των Συλλόγων Εργαζομένων του Πανεπιστήμιου Κρήτης σχετικά με την ενέργεια του Υπ. Παιδείας να θέσει προς ψήφιση τροπολογία που αφορά την εισαγωγή στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ ενός νέου ειδικού πειθαρχικού αδικήματος, αυτό της μη απογραφής υπαλλήλου.

Στην ανακοίνωσή τους, οι Βουλευτές αναφέρουν τα εξής:

«Η Δημόσια Παιδεία και το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχουν δεχτεί σοβαρά πλήγματα από τις μνημονιακές πολιτικές των τελευταίων ετών.

Με την επιχείρηση διαθεσιμότητας διοικητικών υπαλλήλων ΑΕΙ γίνεται ένα ακόμα μεγάλο βήμα στην επιχείρηση διάλυσης της δημόσιας και δωρεάν τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τελικά της ιδιωτικοποίησης της. 

Μετά τις συνεχείς περικοπές (πάνω από 50% την τελευταία 3ετία), τις ελλείψεις διδασκόντων, διοικητικού προσωπικού και την απαξίωση-στοχοποίηση του δημόσιου Πανεπιστημίου, έρχεται τώρα η κυβέρνηση να δώσει τη χαριστική βολή στην λειτουργία του με τη διαθεσιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων. Στην πραγματικότητα, με τις τεράστιες αυτές περικοπές προσωπικού, η λειτουργία των πανεπιστημίων και του Πανεπιστημίου Κρήτης θα είναι πια αδύνατη. Επίσης η ένταξη σε διαθεσιμότητα του διοικητικού προσωπικού δεν θα επηρεάσει μόνο την στοιχειώδη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης, αλλά θα οδηγήσει με βεβαιότητα στην επόμενη φάση σε καταργήσεις-συγχωνεύσεις τμημάτων λόγω αδυναμίας διοικητικής υποστήριξης της λειτουργίας τους.

Εκφράζουμε την απόλυτη αντίθεσή μας στις ενέργειες του Υπουργείου Παιδείας για τη διαθεσιμότητα μεγάλου μέρους του Διοικητικού Προσωπικού των Α.Ε.Ι. καθώς και στην ενέργεια του να θέσει προς ψήφιση τροπολογία που αφορά την εισαγωγή στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ ενός νέου ειδικού πειθαρχικού αδικήματος, αυτό της μη απογραφής υπαλλήλου εντός της οριζόμενης προθεσμίας (σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 της υπ. Απ, ΔΙΠΙΔΔ/Β2/2οικ.21634 -υπουργική απόφαση περί διαθεσιμότητας, καθορισμού διαδικασίας επιλογής, τρόπου μοριοδότησης, κλπ).

Η εισαγωγή της τροπολογίας αυτής έγινε με μοναδικό στόχο τον εκβιασμό των διοικητικών υπαλλήλων και της Πανεπιστημιακής κοινότητας που αντιστέκονται ενάντια στην πλήρη υποβάθμιση του Πανεπιστημίου και τη διάλυση της Δωρεάν Δημόσιας Παιδείας. Η ρύθμιση αυτή θα έχει αρνητικές επιπτώσεις γενικότερα στο Δημόσιο Τομέα.

Όλοι οι βουλευτές Κρήτης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. δηλώνουμε ότι θα καταψηφίσουμε τη συγκεκριμένη ρύθμιση, θα ελέγξουμε τη νομιμότητα της και συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των διοικητικών υπαλλήλων των Α.Ε.Ι. του Πανεπιστημίου Κρήτης και όλων των Α.Ε.Ι. της χώρας.»