Ανω των 8,2 δισ. ευρώ έφτασαν τα συνολικά χρέη φορέων της γενικής Κυβέρνησης, προς τρίτους, στο 11μηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου του 2010 με το μεγαλύτερο μέρος, γύρω στα  5,3 δισ. ευρώ να αφορά τις παλαιότερες ληξιπρόθεσμες οφειλές των δημοσίων νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους.

Οι υποχρεώσεις των φορέων της γενικής Κυβέρνησης έφτασαν για το 11μηνο τα 7,67 δισ. ευρώ στα τέλη Οκτωβρίου 2010, όταν στο τέλος Σεπτεμβρίου ήταν 7,2 δισ. ευρώ. Με την προσθήκη και των χρεών υπουργείων και περιφερειών, που στο τέλος του Οκτωβρίου έφτασαν τα 620,5 εκατ. ευρώ, το τελικό ποσό των υποχρεώσεων του Δημοσίου να ξεπερνά τα 8,2 δισ. ευρώ.

Από τα αναλυτικά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, προκύπτει ότι τα χρέη των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους που ανέλαβε το κράτος ανέρχονται σε 6,5 δισ. ευρώ, 660,1 εκατ. ευρώ είναι οι οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία, 365,2 εκατ. ευρώ, οι οφειλές σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και 116,2 εκατ. ευρώ σε διάφορα νομικά πρόσωπα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 1.061 φορείς που περιλαμβάνονται στη γενική κυβέρνηση, στα τέλη Οκτωβρίου υπήρχαν στοιχεία για τους 781 φορείς. Το ανησυχητικό είναι ότι από τον Αύγουστο που ξεκίνησε το υπουργείο να καταγράφει τα οικονομικά στοιχεία της γενικής κυβέρνησης, αντί να αυξάνονται οι φορείς που δίνουν στοιχεία, μειώνονται. Το Σεπτέμβριο είχαν δώσει 905 φορείς και τον Αύγουστο 967.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην συλλογή στοιχείων εντοπίζεται στους ΟΤΑ στους οποίος από 528 που εμφανίζονταν να δίνουν στοιχεία στα τέλη Ιουλίου στο τέλος Νοεμβρίου παρείχαν στοιχεία μόνο 353 ΟΤΑ.