Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ έχουν αναρτηθεί οι πρώτοι προσωρινοί πίνακες με τα ονόματα των υπαλλήλων που εντάσσονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Οι πίνακες αφορούν τον ΟΑΕΕ, τα υπ. Ναυτιλίας και Εργασίας, το ΕΤΕΑ, τον ΟΓΑ, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών.

Από την ανεξάρτητη αρχή τονίζεται ότι η μοριοδότηση των προσόντων των υπαλλήλων και η κατάρτιση των σχετικών βαθμολογικών πινάκων κατάταξης βασίζεται αποκλειστικά στα στοιχεία όπως ακριβώς απεστάλησαν από τις αρμόδιες Διευθυνσείς Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων.

Οι πίνακες αυτοί, όπως προβλέπεται, διαβιβάστηκαν για τις περαιτέρω ενέργειες στα οικεία Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια τα οποία είναι αρμόδια για την έκδοση των τελικών πινάκων.

Δείτε τους πίνακες (εδώ)