Στις 19 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.στην Δ/νση Τεχνικών Έργων στην Νέα Αλικαρνασσό θα διεξαχθεί Ανοιχτός Διαγωνισμός για το έργο :

«ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Γιάννη Κουράκη η σχετική Περιληπτική Διακήρυξη οι οποία δημοσιεύτηκε στον Τοπικό και Αθηναϊκό Τύπο.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 200.000,00 ευρώ και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου

Ο κ. Κουράκης, σε δήλωσή του τόνισε: "Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει τις κατεδαφίσεις των άκρως επικίνδυνων κτιρίων που έχουν κριθεί ετοιμόρροπα ενώ αποκαθιστά πλήρως όσα ακίνητα ρυμοτομούνται μερικώς για διανοίξεις δρόμων και άλλες παρεμβάσεις σε εφαρμογή του Σχεδίου Πόλης.

Τα άκρως επικίνδυνα κτίρια που έχουν κριθεί ετοιμόρροπα θα κατεδαφιστούν δίνοντας παράλληλα και κατευθύνσεις ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες της Πολεοδομίας σε συνεργασία με την επιτροπή ετοιμόρροπων να προβούν άμεσα στις κατάλληλες ενέργειες."