Από την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου, τίθεται σε ισχύ το χειμερινό ωράριο λειτουργίας στον αρχαιολογικό χώρο της Τυλίσου.

Ειδικότερα, ο σημαντικός αυτός χώρος θα είναι ανοικτός για το κοινό από Τρίτη μέχρι και Κυριακή, από τις 08:00 έως τις 15:00. Κάθε Δευτέρα, ο χώρος θα είναι κλειστός.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσεγγίζουν τον αρχαιολογικό χώρο από τον νέο δρόμο που έχει δοθεί στην κυκλοφορία (λίγο πριν την είσοδο του οικισμού αριστερά) ο οποίος οδηγεί στο νέο χώρο στάθμευσης και η είσοδος θα γίνεται από την νοτιοανατολική πλευρά.