Ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης συναντήθηκε με το Σύλλογο Φυσιοθεραπευτών όπου και συμφωνήθηκε να καταβληθεί μέγιστη προσπάθεια ώστε να προσεγγίσει ο φετινός προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ με τους φυσιοθεραπευτές, τα 70 εκ. ευρώ. 

Επίσης, άμεσα θα συσταθεί κοινή επιτροπή ΕΟΠΥΥ και Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών με σκοπό την αναθεώρηση του άρθρου 7 από 1/1/2014 καθώς και όλων των εκκρεμών θεσμικών αιτημάτων. 

Ο Υπουργός Υγείας μέσα στο πνεύμα της καλής συνεργασίας ζητά από το Σύλλογο Φυσιοθεραπευτών να διακόψει την επίσχεση εργασίας.