Λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων την Τετάρτη 6-11-2013 η «Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών» της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου θα παραταθεί μέχρι και την Πέμπτη 7-11-2013 για την:

Πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών στις καταργημένες ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. –ΕΠΑ.Σ. αρμοδιότητάς μας , ως ακολούθως:

ΠΕ14.01 Ιατρών
ΠΕ14.02 Οδοντιάτρων
ΠΕ14.06 Νοσηλευτικής

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την υπ΄αρ. Δ1/111192/9-08-2013 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Δ/νση Δ.Ε. Ηρακλείου (Μονοφατσίου 8, 4ος όροφος, Γραφείο 3) μέχρι και τις 7-11-2013 και ώρα 8:30 έως 14:00.