Την σύμβαση με προϋπολογισμό 740.000 ευρώ για την έναρξη του 3ου υποέργου (Α΄φάση: κατεδαφίσεις, γενικές εσκαφές, λειτουργικές προσαρμογές) για την κατασκευή των νέων πτερύγων στο γενικό νοσοκομείο Βενιζέλειο-Πανάνειο υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Στην υπογραφή της σύμβασης στην Περιφέρεια Κρήτης για την υλοποίηση του σημαντικού αυτού έργου-χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου2007-2013- που θα αναβαθμίσει την νοσοκομειακή περίθαλψη στο νησί, ήταν επίσης:

Ο υποδιοικητής της 7ης ΥΠΕ Κρήτης Γιώργος Νεοφώτιστος, ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων της 7ης ΥΠΕ Κρήτης Δημήτρης Σταυράκης, ο Διοικητής του ΠΑΓΝΗ-Βενιζελείου Νίκος Κοκκίνης, η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών Βενιζελείου Χρυσή Πουλινάκη, ο εκπρόσωπος της εργοληπτικής εταιρείας «ERGO ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ Α.Ε», η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ηρακλείου Άννα Ροβύθη, και η Διευθύντρια αναπληρώτρια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου Χαρά Τριαματάκη.

Αντικείμενο εργασιών 3ου υποέργου

Το 3ο υποέργο περιλαμβάνει: α) τις κατεδαφίσεις υπαρχόντων κτισμάτων που εμποδίζουν την ανέγερση Νέων Πτερύγων, β) τις γενικές εκσκαφές και γ) τις λειτουργικές προσαρμογές που θα εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία του υπάρχοντος Κτιρίου του Νοσοκομείου.

Το 3ο υποέργο θα υλοποιηθεί παράλληλα με το 2ο (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν.Η. "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ") ώστε το πεδίο του έργου να δοθεί στον ανάδοχο του 4ου υποέργου (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ) ελεύθερο αρχαιολογικών δεσμεύσεων για τις εργασίες ανέγερσης των νέων πτερύγων.

Η Α φάση κατασκευής περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους αντικείμενα:

1.Κατεδαφίσεις- Αποξηλώσεις –Γενικές εκσκαφές

Στον χώρο του Νοσοκομείου υπάρχουν κτίσματα που είτε βρίσκονται στην περιοχή όπου θα κατασκευασθούν οι Νέες Πτέρυγες, είτε στεγάζουν υπηρεσίες που θα μετεγκατασταθούν στους χώρους των Νέων Πτερύγων. Στην Φάση Α’ περιλαμβάνεται η κατεδάφιση μόνο των κτιρίων εκείνων που εμποδίζουν την ανέγερση ή βρίσκονται στην περιοχή ανέγερσης των Νέων Πτερύγων.

Τα κατεδαφιζόμενα κτίρια είναι στο παλαιό κτίριο 2 η πτέρυγα Γ3 (ουρολογική κλινική ,το Λεβητοστάσιο, το ηλεκτροστάσιο) , η αποθήκη υλικού , το κτίριο ιματισμού ,το διώροφο πρόκτισμα της πτέρυγας Γ2 και 3 τώλ.

Καθαιρούνται ακόμα οι βάσεις των κοντέινερς και των τωλ, οι ράμπες καθώς και οποιαδήποτε άλλη μικροκατασκευή βρίσκεται εντός του περιγράμματος εκσκαφών. Τα κοντέινερ θα μεταφερθούν σε νέα θέση νοτίως του κτιρίου Γ1 σε βάσεις από σκυρόδεμα που θα κατασκευαστούν στα πλαίσια του έργου.

2.Λειτουργικές Προσαρμογές

Προκειμένου το υπάρχον Νοσοκομείο να παραμείνει πλήρως λειτουργικό, μετά τις κατεδαφίσεις και τις γενικές εκσκαφές, θα εκτελεσθούν εργασίες α)συμπλήρωσης ή αποκατάστασης των υφιστάμενων Η/Μ Εγκαταστάσεων β) κατασκευή προσωρινού κλεισίματος ορισμένων ανοιγμάτων που θα προκύψουν από την κατεδάφιση του κτιρίου της ουρολογικής κλινικής που εξυπηρετούσαν την επικοινωνία του παλιού κτιρίου με το υπό κατεδάφιση κτίριο.

Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν υπό την καθοδήγηση, παρακολούθηση και συμμετοχή της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων.