Ορίσθηκαν οι ημερομηνίες διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής, την Δευτέρα 16-12-13 και ώρα 10:00 π.μ. στην Ιατρική Σχολή Αθηνών.

Επίσης ορίσθηκαν οι ημερομηνίες διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής των ιοντιζουσών ακτινοβολιών, την Τρίτη 17-12-13 και ώρα 10:00 π.μ.

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών είναι έως και 29-11-2013.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Χανίων, Ηρώων Πολυτεχνείου 11 και στα τηλέφωνα 2821344218 – 219.