Το πρόβλημα της φυτουγειονομικής αστάθειας δασικών οικοσυστημάτων του νομού Χανίων είναι γνωστό και εντοπισμένο γεωγραφικά μέχρι στιγμής.

Η Διεύθυνση Δασών αντιλαμβανόμενη το οικολογικό και κοινωνικό ζήτημα που εξελίσσεται, παρακολουθεί το ζήτημα στενά με τους πιστοποιημένους Φυτουγειονομικούς ελεγκτές της, προστρέχοντας στις γνώσεις και την εμπειρία ειδικών επιστημόνων αλλά και φυτοπαθολογικών ινστιτούτων Δασικών Ερευνών.

Στα πλαίσια αυτά θα γίνει αυτοψία και λήψη υλικού προς έρευνα στα πευκοδάση της Ανώπολης και Αη Γιάννη καθώς και στο Κεδροδάσος του Ελαφονησίου στις 12 και 13 Νοεμβρίου από τους καθηγητές κ. Αβτζή και κ. Ζάγκα.