Το Υπουργικό Ισπανικό Συμβούλιο ενέκρινε την περασμένη Παρασκευή την πρόταση Υπουργείου Γεωργίας , Τροφίμων και Περιβάλλοντος , ενός βασιλικού διατάγματος που καθιερώνει ότι τα έλαια που διατίθενται στον καταναλωτή στα ξενοδοχεία, εστιατόρια και καταστήματα τροφοδοσίας (catering) πρέπει να προσφέρονται σε δοχεία με ετικέτα και να είναι εφοδιασμένα με σύστημα ανοίγματος που να χάνει την ακεραιότητά του μετά την πρώτη χρήση του και να έχει ένα σύστημα προστασίας που εμποδίζει το ξαναγέμισμα.

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα χαρακτηριστικά του ελαιολάδου, στη διασφάλιση της ποιότητας και της γνησιότητας του προϊόντος που διατίθενται στον καταναλωτή . 

Στοχεύει επίσης στη βελτίωση της εικόνας του προϊόντος , ιδίως των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων .

paseges.gr