Εγκρίθηκε το επενδυτικό σχέδιο με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού για τη Δημιουργία και Ανάπτυξη Πνευματικής, Πολιτιστικής Δραστηριότητας στο Τ.Δ. Βώρων προϋπολογισμού 17.441,40 €, στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος Leader. Το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο πληρούσε τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ενώ βαθμολογήθηκε με 76,10/100.

Στους πρόποδες του Ψηλορείτη, υπάρχει ένα σημαντικό πολιτιστικό δυναμικό και σε ορισμένες περιοχές ένα κοινωνικό περιβάλλον γεμάτο από νεανικό δυναμισμό.

Η θεσμοθέτηση νέων εκδηλώσεων με ευρεία θεματική αποτελεί κοινό στόχο για κάθε κοινωνία, ιδιαίτερα όταν παρουσιάζονται εκδηλώσεις ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς.

Οι Βώροι αποτελούν ένα οικισμό, ο οποίος μπορεί να συγκεντρώσει την προσοχή σε θέματα πολιτισμού και είναι επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης με νέο εξοπλισμό της Πνευματικής, Πολιτιστικής δραστηριότητας.

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις δίνουν αφενός ευκαιρίες εξωτερίκευσης της τοπικής πολιτιστικής παράδοσης των Βώρων και αφετέρου λειτουργούν ως ερέθισμα για την κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε δραστηριότητες που εκφράζουν, εκτός των άλλων, την θέληση για σύσφιξη των κοινωνικών δεσμών και σχέσεων.

Στην περιοχή των Βώρων υπάρχει ένα σημαντικό πολιτιστικό δυναμικό και σε ορισμένες περιοχές ένα κοινωνικό περιβάλλον γεμάτο από νεανικό δυναμισμό.

Η προμήθεια του εξοπλισμού ο οποίος είναι κινητός εξοπλισμός επιτρέπει την χρησιμότητα του στους εξωτερικούς πολιτιστικούς χώρους του Δήμου Φαιστού στους Βώρους.

Ο Πολιτισμός σε όλες τις εκφάνσεις του αποτελούσε και αποτελεί μαζί με το Περιβάλλον τους δύο πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η τοπική αναπτυξιακή στρατηγική.

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της πολιτιστικής και πνευματικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής του δήμου Φαιστού. Είναι γεγονός, η συμμετοχή σε δράσεις ανάπτυξης πολιτιστικής κληρονομιάς, αποτελεί για την τοπική αυτοδιοίκηση μια συνεχή πρόκληση.

Εκτός από τη διαρκή ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες τάσεις, η διαχείριση και δημιουργία νέων αναπτυξιακών δράσεων αποτελεί επιπρόσθετο στόχο, έτσι ώστε να μην παραγκωνίζεται η όλη προσπάθεια από τον ιδιωτικό τομέα.

Η αυξημένη συγκέντρωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε κεντρικές αστικές περιοχές είναι πλέον μία γνώριμη αστική τάση. Η παρουσία και η δικτύωση πολιτιστικών οργανισμών (μουσεία, θέατρα, αίθουσες συναυλιών, γκαλερί, κ.ά.) και επαγγελματιών του δημιουργικού τομέα σε μια περιοχή, μπορούν να αποτελέσει παράγοντα οικονομικής και κοινωνικής αναζωογόνησης.