Σχεδόν 6,5 χρόνια μετά το ναυάγιο του πλοίου Sea Diamond στην Σαντορίνη, ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης κ.Ευάγγελος Γιδαράκος, συνεχίζει να εκπέμπει σήματα κινδύνου για την περιβαλλοντική "βόμβα" που αποτελεί το "κουφάρι" του πλοίου στον βυθό της καλδέρας.

Όμως φαίνεται πως οι προσπάθειες του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης και των κατοίκων της Σαντορίνης, άρχισαν να "αποδίδουν καρπούς" καθώς η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πριν λίγες ημέρες προέβη σε διετή παράταση του έργου «Ποιοτικός και Ποσοτικός Χαρακτηρισμός Επικίνδυνων και Τοξικών Ουσιών από το Ναυάγιο του SEA DIAMOND – Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις (Παρούσες και Μελλοντικές)», το οποίο εκπονείται από τη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης από το 2009.

Επιπλέον, όπως γνωστοποίησε ο κ.Γιδαράκος, η Ελληνική δικαιοσύνη, σχεδόν 6,5 χρόνια μετά το ναυάγιο, αναγνώρισε την πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης στην περίπτωση του SΕΑ DIAMOND, καθώς επίσης και την υφιστάμενη και μελλοντική επικινδυνότητα του κουφαριού του πλοίου, που παραμένει στο βυθό της καλδέρας της Σαντορίνης.

Ο Θηραϊκός λαός, αξιοποιώντας τις μελέτες του Εργαστήριου Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τον καθηγητή κ. Ευάγγελο Γιδαράκο και την επιστημονική του ομάδα, δικαιώθηκε έως ένα βαθμό, τόσο μέσω της απόφασης του Δικαστηρίου, όσο και μέσω της έγκρισης της παράτασης του προαναφερόμενου έργου, από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Όπως επισημαίνει ο κ.Γιδαράκος, "ελάχιστο δικαίωμα όλων των Ελλήνων, αλλά ιδιαίτερα των κατοίκων της Σαντορίνης, είναι να γνωρίζουν την πραγματική κατάσταση ρύπανσης της περιοχής και των υφιστάμενων κινδύνων, μέσω της διεξαγωγής συνεχούς, ανεξάρτητης, αμερόληπτης και επιστημονικά αξιόπιστης έρευνας.

Ελάχιστη κατ’ επέκταση υποχρέωση του Ελληνικού κράτους είναι να εξασφαλίσει τη διεξαγωγή μια τέτοιας έρευνας, αλλά προπαντός να απαιτήσει την πλήρη αποκατάσταση της όποιας περιβαλλοντικής ζημιάς, η οποία στην ουσία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, από τους υπευθύνους αυτής, μέσω της ανέλκυσης του κουφαριού του πλοίου. Ας ελπίζουμε ότι μια μέρα, πριν είναι πολύ αργά, θα καταφέρει να ανταποκριθεί."