Έκτακτη Γενική Συνέλευση  του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου και ώρα 1.30 μ.μ. στην αίθουσα του πρώτου ορόφου του Νοσοκομείου με τα παρακάτω θέματα:

1) Συνεχιζόμενη υποβάθμιση της λειτουργίας του ΓΝΑΝ (μείωση προϋπολογισμού, μετακινήσεις προσωπικού, μειωμένες εφημερίες κλπ) 

2)Διαθεσιμότητα - κινητικότητα - νεότερες εξελίξεις

3) θέματα εκτός Η.Δ.