Ο Δήμος Πλατανιά ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 12.00 μ.μ., . στα γραφεία του Δήμου στο Γεράνι , θα πραγματοποιηθεί η Υπογραφή Σύμβασης Έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Δ.Δ. ΜΑΝΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΟΥΝΑΚΙΟΥ, ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ, ΣΥΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΗΔΩΝΙΑΣ” προϋπολογισμού δημοπράτησης 658.000,00€ , μεταξύ του Δήμου Πλατανιά με του αναδόχου του Έργου Κ/Ξ Ευλογημένος Ι. – Παπαδαντωνάκης Ι.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π.” Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013” ,συγχρηματοδοτείται από ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους.