Μειώθηκαν κατά 1 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο τα υπόλοιπα των καταθέσεων που έχουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις στις τράπεζες, στα 160,38 δισ. ευρώ, από 161,35 δισ. ευρώ που ήταν τον Σεπτέμβριο 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Τράπεζα της Ελλάδος. Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, οι εκροές των καταθέσεων συνδέονται άμεσα με την πληρωμή των δόσεων φόρου εισοδήματος και ακινήτων.

Οπως εκτιμούν, οι αναλήψεις για πληρωμές φόρων θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος του χρόνου.

Σημειώνουμε ότι τα υπόλοιπα των καταθέσεων που έχουν τα νοικοκυριά ήταν 134,8 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο, από 135,25 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο 2013. Σχεδόν 500 εκατ. ευρώ αναλήφθηκαν και κατευθύνθηκαν για πληρωμές φόρων, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και για τα υπόλοιπα των καταθέσεων που διατηρούν οι επιχειρήσεις.


Αρνητικές χορηγήσεις

Αρνητική εξακολουθεί να είναι η εικόνα και στο μέτωπο των χορηγήσεων. Η πιστωτική επέκταση και τον Οκτώβριο είχε αρνητικό πρόσημο -3,9%, και η καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 937 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, τα συνολικά υπόλοιπα των δανείων που έχουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις μειώθηκαν στα 219,65 δισ. ευρώ (από τα 230,6 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2013). Τα υπόλοιπα των επιχειρηματικών δανείων διαμορφώθηκαν στα 104,36 δισ. ευρώ (από 109,6 δισ. ευρώ έναν χρόνο πριν) με αρνητική καθαρή ροή χρηματοδότησης 737 εκατ. ευρώ και ρυθμό πιστωτικής επέκτασης στο -4,8%.

Τα υπόλοιπα των δανείων από τα νοικοκυριά διαμορφώθηκαν στα 101,77 δισ. ευρώ (στα 107 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο 2012) με αρνητικό ρυθμό πιστωτικής επέκτασης στο -3,5%. Ειδικότερα τα υπόλοιπα της στεγαστικής πίστης μειώθηκαν στα 71,7 δισ. ευρώ, από 75 δισ. ευρώ τον ίδιο μήνα πέρυσι (αρνητική καθαρή ροή χρηματοδότησης 143 εκατ. ευρώ και με τον ρυθμό πιστωτικής επέκτασης στο -3,1%). Τα καταναλωτικά δάνεια περιορίστηκαν στα 28,6 δισ. ευρώ (από 30,5 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο 2012) με αρνητικό ρυθμό πιστωτικής επέκτασης στο -4,7%.

ethnos.gr/Εφη Καραγεώργου