Η Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Πελαγία Πετράκη, εξέδωσε απάντηση - δήλωση σχετικά με δημοσιεύμα που αναφέρονταν στην επαγγελματική της δράση στη Σητεία και στην ανάθεση έργων από το Δήμο Σητείας (δείτε εδώ).

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Σχετικά με τα πρόσφατα δημοσιεύματα που αναφέρονται στην επαγγελματική μου δραστηριότητα θα ήθελα να δηλώσω τα εξής:

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου για λόγους ιδεολογίας δε συμμετείχα ούτε θα συμμετάσχω σε κανένα διαγωνισμό δημοσίου έργου.

Και τα δύο έργα τα οποία αναφέρονται στα δημοσιεύματα δηλαδή «Βελτίωση Αρδευτικού Δικτυού Τ.Κ. Παπαγιαννάδων Δήμου Σητείας» & «Επισκευή Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Χαμεζίου» αφορούν συμβατική υποχρέωση και δέσμευση μου που ανάγονται σε χρόνο προγενέστερο της ανάληψης των καθηκόντων μου.

Παρακαλώ για τη δημοσίευση της παρούσης για απάλειψη εσφαλμένων εντυπώσεων στο αναγνωστικό κοινό.

Η Αντιπεριφερειάρχης

Πελαγία Πετράκη