Στην απαγόρευση του κυνηγιού όλων των θηραμάτων (τριχωτών – πτερωτών)από σήμερα, όπου και όταν χιονίσει σε όλες τις χιονοσκεπείς εκτάσεις του νομού Χανίων και για όσο χρόνο διαρκεί η χιονοκάλυψη τους κατά την κυν. περίοδο 2013 – 2014, προχωρά η διεύθυνση δασών Χανίων.

Η λήψη των έκτακτων αυτών μέτρων προέκυψε λόγω των επικείμενων χιονοπτώσεων στην ορεινή περιφέρεια του νομού Χανίων θα δημιουργηθούν δυσμενείς συνθήκες επιβίωσης όλων ανεξαιρέτως των θηραμάτων (τριχωτά-πτερωτά).

Οι παραβάτες θα διώκονται και θα τιμωρούνται σύμφωνα με το νόμο

Η τήρηση της απαγόρευσης ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, της Αστυνομίας, τους Δημοτικούς υπαλλήλους ως και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.