Με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., όρισε τακτικό εκπρόσωπο το Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Γιάννη Κουράκη και αναπληρωτή τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου κ. Δημήτριο Κουνενάκη, στην Επιτροπή Διαγωνισμού για ανάθεση του έργου:

«Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη – Έργα Ενίσχυσης Ταμιευτήρα Φράγματος Αποσελέμη από το Οροπέδιο Λασιθίου».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων στις 24.05.2011.