Θα αδειάζουν τους λογαριασμούς των οφειλετών του δημοσίου με ένα μόνο “κλικ”. Μια απλή διαδικασία προβλέπεται πλέον για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η αυτοματοποιημένη κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών ήδη έχει μπει σε εφαρμογή. Τα στελέχη των εφοριών ενημερώνονται σε ειδικά σεμινάρια ώστε άμεσα να ξεκινήσουν και οι καταθέσεις.

Αυτό που ουσιαστικά διαφοροποιεί τη νέα διαδικασία από τις άλλες είναι πως ενεργοποιείται ουσιαστικά χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση του οφειλέτη, ώστε να μην υπάρχουν από τη μεριά του περιθώρια δικαστικών ή άλλων ελιγμών.

Πως θα γίνεται η διαδικασία

Το δικαστικό τμήμα κάθε ΔΟΥ θα ενεργοποιείται για κάθε φορολογούμενο όταν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Αμέσως θα διαμορφώνεται ένα προφίλ και αυτό στη συνέχεια με ηλεκτρονικό τρόπο θα διαβιβάζεται στον διευθυντή της υπηρεσίας.

Ο διευθυντής θα είναι και ο μόνος χειριστής που θα χειρίζεται το νέο μηχάνημα που θα εγκατασταθεί μέσω ειδικού κωδικού.

Με το πάτημα ενός κουμπιού θα διαβιβάζει απευθείας στον διευθυντή του τραπεζικού καταστήματος όπου διαθέτει λογαριασμό ο οφειλέτης το αίτημα για επιτόπια συνδρομή της τράπεζας προκειμένου να γίνει αμέσως η κατάσχεση.

Ο διευθυντής της τράπεζας θα είναι υποχρεωμένος να κάνει την κατάσχεση άμεσα.

Εφόσον το ύψος των καταθέσεων είναι επαρκές, τότε θα μεταφέρεται όλο το ποσό της οφειλής. Σε διαφορετική περίπτωση θα αφαιρούνται όλα τα χρήματα από τον λογαριασμό και θα μένει το υπόλοιπο για να το διεκδικήσει η Εφορία.

newsit.gr