Τον κομμουνισμό νοσταλγούν οι μισοί πολίτες της Ρουμανίας- κυρίως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία- καθώς θεωρούν ότι την εποχή εκείνη ζούσαν καλύτερα. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από έρευνα της ρουμανικής εταιρείας INSCOP, για λογαριασμό της καθημερινής εφημερίδας “Adevarul daily”, την περίοδο 7-17 Νοεμβρίου 2013 και σε δείγμα 1.055 ατόμων, 18 ετών και άνω.

Συγκεκριμένα, το 44,7% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσε ότι ο κομμουνισμός υπήρξε κάτι “καλό” για τη Ρουμανία, έναντι 45,5% που πιστεύουν ότι ήταν κάτι “κακό”.

Το ποσοστό των υπέρμαχων του κομμουνισμού ανεβαίνει παράλληλα με την ηλικία των ερωτηθέντων και υποχωρεί μεταξύ εκείνων που έχουν υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης. Έτσι, στην ηλικιακή κατηγορία 65 ετών και άνω το 51,7% απάντησε ότι το κομμουνιστικό καθεστώς είχε θετικά αποτελέσματα για τη Ρουμανία. Αντίστοιχα μόνο το 34,1% των ατόμων ηλικίας 18-34 ετών θεωρούν ότι το κομμουνιστικό καθεστώς υπήρξε κάτι “καλό” και 51,2% αυτών πιστεύουν ότι είχε αρνητικές συνέπειες για τη χώρα.

Όσον αφορά στη σύγκριση του βιοτικού επιπέδου κατά τη διάρκεια της κομμουνιστικής περιόδου και των τρεχουσών συνθηκών διαβίωσης το 44,4% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι οι άνθρωποι ζούσαν καλύτερα πριν το 1989, έναντι 33,6% που θεωρούν ότι οι συνθήκες τότε ήταν χειρότερες και 15,6% που πιστεύουν ότι το βιοτικό επίπεδο παρέμεινε το ίδιο (6,4% απάντησαν δεν ξέρω/ δεν απαντώ).

protothema.gr