Δεκτή έγινε από τον υφυπουργό  Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γ. Μανιάτη η εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για μείωση, από 1η Ιουνίου,  των τιμολογίων της ΔΕΗ για εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις που τροφοδοτούνται από το δίκτυο μέσης τάσης.

Οι μειώσεις γίνονται ύστερα από τη διαπίστωση ότι η νέα δομή των τιμολογίων της ΔΕΗ, που εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου, οδήγησε σε υπερβολικές ανατιμήσεις για ορισμένες κατηγορίες καταναλωτών. Συγκεκριμένα, οι αυξήσεις προέκυπταν για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν σε μικρό βαθμό τις εγκαταστάσεις τους, κάτι που μπορεί να συμβαίνει είτε λόγω εποχικότητας, είτε λόγω οικονομικής κρίσης που έχει αναγκάσει αρκετές επιχειρήσεις να υπολειτουργούν. Με την απόφαση του ΥΠΕΚΑ τίθεται όριο στην «ποινή» που επιβάλεται για τη χαμηλή χρήση των εγκαταστάσεων.

Οι μειώσεις θα ισχύσουν για τους λογαριασμούς που θα εκδοθούν μετά την 1η Ιουνίου, ανεξαρτήτως περιόδου κατανάλωσης.

newsbeast.gr