Με ακόμα μια δράση που κάνει πράξη τη δημιουργία υποδομών που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών, ενισχύει η Δημοτική Αρχή Μινώα Πεδιάδας το σχεδιασμό της για την προώθηση της παροχής φροντίδας σε θέματα υγείας και κοινωνικής πολιτικής στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης υπέγραψε σήμερα με την Αναπτυξιακή Ηρακλείου τη σύμβαση ένταξης του έργου «Αποκατάσταση παλιού πετρόκτιστου κτιρίου και μετατροπή του σε ιατροκοινωνικό κέντρο» στο τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης LEADER. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 250.000€ αφορά στην αποκατάσταση – αναστύλωση του Κτιρίου Ζητάκη στο Καστέλλι Πεδιάδος και τη μετατροπή του σε Ιατροκοινωνικό Κέντρο (Ιατρικό Μουσείο - Πολυχώρο Ιατρικών Ημερίδων). Έτσι, ξεκινούν τώρα οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές του νέου έτους.Φωτορεαλιστική απεικόνιση του κτιρίου Ζητάκη, έπειτα από τις παρεμβάσεις που έχει δρομολογήσει η Δημοτική Αρχή Μινώα Πεδιάδας για την αναστύλωση και αποκατάστασή του, μέσω LEADER

Συγκεκριμένα, πρόκειται για διώροφο κτίριο με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και ένα από τα ωραιότερα κεραμοσκεπή κτίρια του οικισμού Καστελλίου, που αποτελούσε άλλοτε την κατοικία του Ιατρού Αθανάσιου Ζητάκη. Το κτίριο, που βρίσκεται στην κεντρική οδό του Καστελλίου (οδός Τρυφίτσου) θα αποκατασταθεί πλήρως στην αρχική του μορφή, ώστε να διατηρήσει το μορφολογικό του χαρακτήρα.

Στόχος της δράσης είναι η δημιουργία κατάλληλης δομής που να διεξάγει κοινωνικές έρευνες, να σχεδιάζει, να εισηγείται και να μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών, να συμμετέχει σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της τρίτης ηλικίας.

Στο χώρο θα φιλοξενούνται ημερίδες και δραστηριότητες που σχετίζονται με την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας υγείας, αλλά και εκδηλώσεις ενημερωτικού - συμβουλευτικού χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν στην τρίτη ηλικία. Το κτίριο θα διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει και εκθέσεις ιατρικού περιεχομένου.

Παράλληλα, στον Α’ όροφο θα φιλοξενηθούν τα γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Απασχόλησης και Πολιτισμού Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Σημαντικές διαμορφώσεις θα γίνουν και στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου με πλακοστρώσεις, φωτισμό και δεντροφύτευση.