Μετά από πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ προκειμένου να διευκολυνθούν οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και να επισπευσθεί η επανασύνδεσή τους με το δίκτυο της ΔΕΗ, ο Δήμος Φαιστού μέσω του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής γνωστοποιεί στην αρμόδια επιτροπή και τη ΔΕΗ τις περιπτώσεις συμπολιτών μας, των οποίων έχει διακοπεί η σύνδεση. Η Δήμαρχος Φαιστού Μαρία Πετρακογιώργη Ανυφαντάκη, όπως δήλωσε, θεωρεί ότι η δραστηριοποίηση από το οικείο Γραφείο θα προσδώσει μια γρήγορη πρώτη προσέγγιση του αριθμού των ηλεκτροδοτήσεων ευπαθών ομάδων που ανήκουν γεωγραφικά στο Δήμο Φαιστού.

Οι κάτοικοι του Δήμου Φαιστού, στην πρώτη κατοικία των οποίων έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση λόγω οφειλών προς τη ΔΕΗ και ανήκουν σε ευάλωτη ομάδα, καλούνται να προσέρχονται από Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013, στο Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής στο Δημαρχείο στις Μοίρες, προϊστάμενος κ. Μιχάλης Πρίντεζης – Κοινωνικός Λειτουργός τηλ. 2892340217 και φαξ 2892340213, ή στα Κ.Ε.Π. κάθε δημοτικής ενότητας του Δήμου, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση που θα τους δοθεί και να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, πρόσφατο αντίγραφο του λογαριασμού της ΔΕΗ και το αποδεικτικό. Οι αιτήσεις θα διαβιβαστούν και θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή. Ωστόσο εφόσον δοθούν περεταίρω διευκρινήσεις επί της διαδικασίας από το αρμόδιο Υπουργείο ο Δήμος θα ενημερώσει σχετικά τους αιτούντες.