Πραγματοποιήθηκε χθες - στο χώρο της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών - μια ευρεία σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν πολίτες από όλες τις περιοχές του Δήμου Χερσονήσου και είχε ως αντικείμενο την ίδρυση αυτοδιοικητικής κίνησης η οποία θα συμμετέχει στις προσεχείς δημοτικές εκλογές.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση "η ανταπόκριση των πολιτών, το υψηλό επίπεδο του προβληματισμού και των δημιουργικών παρεμβάσεων έθεσαν τις βάσεις για τη διαμόρφωση ενός πλατιού αυτοδιοικητικού σχήματος, μιας ευρύτατης τοπικής σύμπραξης όλων των κοινωνικών δυνάμεων της περιοχής, ικανής να φέρει την αλλαγή στο Δήμο Χερσονήσου.

Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η ανάγκη για ένα νέο αναπτυξιακό σχεδιασμό υποδομών της περιοχής, για αποτελεσματικές και ποιοτικές δημοτικές υπηρεσίες, για στροφή στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, για ένα Δήμο με προγράμματα στήριξης της ενδοχώρας, αξιοποίησης των αδρανών πόρων και στήριξης της αγροτικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής αλλά και της επιχειρηματικότητας, με δράσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, ανάδειξης της τοπικότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς, δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και ενέργειες ανακούφισης όσων ανθρώπων χρειάζονται την κοινωνική στήριξη, ιδιαίτερα των νέων, των ανέργων, των χειμαζόμενων νοικοκυριών.

Αποφασίστηκε πως κύριο μέλημα της συντονιστικής επιτροπής που εκλέχτηκε είναι η διαμόρφωση των προγραμματικών θέσεων και του κανονισμού λειτουργίας του σχήματος αλλά και η αναζήτηση του προσώπου – υποψήφιου Δημάρχου – που θα ηγηθεί της προσπάθειας.

Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν μέσα από πραγματικά ανοιχτές, διαφανείς συμμετοχικές και δημοκρατικές διαδικασίες και θα είναι το καταστάλαγμα μιας απόλυτα συναινετικής και εξαντλητικά αξιολογικής διαδικασίας."