Σε ομαδικές Αγωγές, κατά των Τραπεζών θα προβεί το επόμενο διάστημα ,΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Χανίων, έπειτα από την διαπιστωμένη, μη νόμιμη και καταχρηστική επιβάρυνση, στα δάνεια των Καταναλωτών. από τους Οικονομικούς και Νομικούς συνεργάτες της.

Η ανακοίνωση της Ένωσης:

"Η ΄Ενωση καταναλωτών Χανίων ,θέτοντας υπόψη το πρόβλημα στους νομικούς που επικουρούν το έργο της ,αποφασίστηκε και θεωρήθηκε ,επιτακτική η ανάγκη της άμεσης κατάθεσης Ομαδικών Αγωγών κατά των Τραπεζών, με την απαίτηση της επιστροφής των χρημάτων στους καταναλωτές, χρήματα, που χρόνια οι Τράπεζες επιβάρυναν τα δάνεια τους.

Παρά το ότι η πολιτεία έχει επικυρώσει με Νομοθεσία, κάποιους όρους που έχουν κριθεί από τα Ελληνικά Δικαστήρια για την καταχρηστικότητα τους παρά ταύτα οι Τράπεζες συνεχίζουν να εφαρμόζουν το "έργο " τους.

Επειδή η πιεστική πολιτική των Τραπεζών συνεχίζεται, παρά την υπάρχουσα οικονομική συγκυρία,προς τους" μικρο δανειζομένους" και επειδή η πολιτική τους δεν έχει αναστραφεί, για την υποδοχή ρεαλιστικών σχεδίων των καταναλωτών, για την ρύθμιση των χρεών τους, και επειδή καλούμενες στο Ειρηνοδικείο δεν αντιπροτείνουν, επί του υποβληθέντος σχεδίου οφειλών, αλλά συνεχίζουν να απαιτούν, ερμηνεύοντας το Ν.3869/2010 κατά την δική τους νομικίστικη αντίληψη και επειδή σύμφωνα με τις βεβαιώσεις που χορηγούν στους δανειολήπτες, σε κάποια χρέη, οι επιβαρύνσεις σε κάποιες περιπτώσεις, ξεπερνούν το διπλάσιο της Αρχικής δανειοδότησης,(δανειστέν ποσό) ,ο δρόμος που οφείλει να οδηγήσει τους δανειολήπτες η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, είναι μονόδρομος και είναι η Δικαιοσύνη ,η οποία με απόφασή της, θα υποχρεώσει τις Τράπεζες να επιστρέψουν τα χρήματα που παράνομα και καταχρηστικά παρακρατήθηκαν από τους καταναλωτές-δανειολήπτες.

Καλούμε τους δανειολήπτες που θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή την πρώτη ομάδα των αγωγών να προσέλθουν στο Γραφείο Καταναλωτή της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ μέχρι τέλος Ιουνίου.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί και πέραν της προθεσμίας, αλλά θα πρέπει να συμπληρώνεται ένας κρίσιμος αριθμός αιτήσεων, πριν την κατάθεση κάθε ομαδικής αγωγής εναντίον κάποιας τράπεζας.