Σε σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο συμμετείχαν τα στελέχη του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Φαιστού κος Δημήτρης Μπαστάκης, Υπεύθυνος Εκπαίδευσης και κα Μαρία Κυδωνάκη, Υπεύθυνη Οργάνωσης. Το σεμινάριο αφορούσε τον εκσυγχρονισμό του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης και συγκεκριμένα τη νέα εφαρμογή που καλούνται να λειτουργήσουν από εδώ και στο εξής τα στελέχη όσον αφορά τα τμήματα που υλοποιούν.

Το σεμινάριο, το οποίο διοργάνωσε το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, ενημέρωσε τα στελέχη για το νέο πρόγραμμα της τηλεματικής που θα λειτουργούν από εδώ και στο εξής στο οποίο θα καταχωρούνται τα τμήματα που υλοποιούνται, οι εκπαιδευόμενοι, οι εκπαιδευτές, η έναρξη και λήξη των προγραμμάτων κ.α.

Μια γραφειοκρατική διαδικασία που θα υλοποιείται μέσα πλέον από μια σελίδα του Υπουργείου προκειμένου να ελέγχονται όλα από τους υπεύθυνους στην Αθήνα.

Τα στελέχη ολοκληρώνοντας το σεμινάριο δήλωσαν ιδιαίτερα ικανοποιημένα από τη νέα εξέλιξη στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης με τη χρήση της νέας τηλεματικής καθώς τα πάντα θα υπάρχουν ηλεκτρονικά και θα μπορούν να μειώσουν το χρόνο εργασίας με όφελος τη δημιουργία νέων τμημάτων στο Δήμο Φαιστού.

Άλλωστε από την προηγούμενη εβδομάδα που εντάχθηκαν και άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα στην αίτηση εκπαιδευομένου, πραγματικά έχουν κατατεθεί εκατοντάδες νέες αιτήσεις.

Με το νέο έτος, και αφού γίνει η κατάλληλη προετοιμασία πρόκειται να ξεκινήσουν και νέα προγράμματα δια βίου μάθησης καλύπτοντας ακόμα περισσότερους πολίτες που επιθυμούν να επιμορφωθούν.