1116 γεννήσεις, 417 γάμοι αλλά και 7 σύμφωνα συμβίωσης έχουν καταγραφεί από τις 8 Μαΐου 2013 ως τις 13 Δεκεμβρίου στα Χανιά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το Ληξιαρχείο της Δ.Ε Χανίων, το οποίο συγκαταλάγεται μεταξύ των  Ληξιαρχείων με τη μεγαλύτερη κίνηση απ’ όλη τη χώρα – και δεύτερο σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης - όπως αποκαλύπτουν τα στατιστικά δεδομένα από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Το Ληξιαρχείο της Δ.Ε. Χανίων, από τις 8 Μαΐου 2013- οπότε και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το Πληροφοριακό Σύστημα Ληξιαρχικών Πράξεων (ΠΣ ΛΗΠ) - έως και τις 13 Δεκεμβρίου 2013 έχει εκδώσει 1.241 ληξιαρχικές πράξεις.

Από αυτές οι 664 αφορούν γεννήσεις, οι 290 γάμους, οι 178 θανάτους, οι 102 διαζύγια και 7 αφορούσαν σύμφωνο συμβίωσης.

Σημαντική επίσης δραστηριότητα καταγράφεται και στο Ληξιαρχείο της Δ.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου το οποίο έχει εκδώσει συνολικά 547 ληξιαρχικές πράξεις εκ των οποίων οι 451 αφορούν γεννήσεις.

Τέλος, στο σύνολο του Δήμου Χανίων εκδόθηκαν από τα επτά Ληξιαρχεία 2.027 Ληξιαρχικές Πράξεις με την πλειονότητα αυτών να αφορά Ληξιαρχικές Πράξεις γεννήσεων (1.116) και γάμου (417) [Πίνακας 1]