Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου με ανακοίνωσή της ενημερώνει τους βιοκαλλιεργητές του Ηρακλείου, που κατέθεσαν αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο της δράσης 1.1, Βιολογική Γεωργία-διετή παράταση των σε ισχύ συμβάσεων, σύμφωνα με την αριθμ. 080294/17-11-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ότι σήμερα Δευτέρα 16-12-2013 αναρτήθηκαν στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας (Πλαστήρα 100, Χανιώπορτα, Ηράκλειο 71201) οι οριστικές καταστάσεις με τους δικαιούχους και απορριπτόμενους της δράσης.

Επίσης οι καταστάσεις έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά σε όλους τους γεωπόνους – συμβούλους καθώς και στους εγκεκριμένους Οργανισμούς Πιστοποίησης & Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων.

Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και από την ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. www.opekepe.gr επιλέγοντας το σύνδεσμο «Διαδικτυακή εφαρμογή πληροφόρησης δικαιούχων των Δράσεων του Μέτρου 2.1.4. (Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις) για τα αποτελέσματα ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης».

Μετά από την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης έγκρισης των δικαιούχων και απορριπτόμενων θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για το χρονοδιάγραμμα υπογραφής των συμβάσεων.