Την εφαρμογή μίας εθνικής ενεργειακής πολιτικής που θα προσφέρει στην εγχώρια βιομηχανία ένα τελικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας εφάμιλλο με εκείνο που αντιμετωπίζουν οι διεθνείς ανταγωνιστές της ζήτησε εκ νέου η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ).

Με αφορμή πρόσφατες δεσμεύσεις εκ μέρους της Κυβέρνησης για το συγκεκριμένο ζήτημα η ΕΒΙΚΕΝ εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση στην οποία υπογραμμίζει ότι οι μεταποιητικές επιχειρήσεις εδώ και ένα έτος αναμένουν από την Κυβέρνηση να πάρει τα μέτρα μείωσης του κόστους ενέργειας που έχει δεσμευτεί και επανειλημμένα ανακοινώσει ότι θα εφαρμόσει μέσα στο 2013, ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους και η διεθνής ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους.

Η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας σημειώνει πως ενώ δεν υλοποιούνται οι δεσμεύσεις της Κυβέρνησης, οι βιομηχανίες απειλούνται με νέες μεγάλες αυξήσεις στις ρυθμιστικές χρεώσεις (ΕΤΜΕΑΡ,ΥΚΩ), ενώ συγχρόνως διατηρούνται οι υπερβολικά υψηλοί ειδικοί φόροι κατανάλωσης στην ενέργεια.

«Ο χρόνος αναμονής και υπομονής εξαντλήθηκε. Αναμένουμε την άμεση παρέμβαση της Κυβέρνησης για τη μείωση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων, τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Βιομηχανίας (π.χ. συμβόλαια διακοψιμότητας, αντιστάθμιση CO2) και τη θέσπιση ανταγωνιστικών τιμολογίων ενέργειας», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ο ΕΒΙΚΕΝ σημειώνει ακόμη πως εάν δεν εφαρμοσθεί μία εθνική ενεργειακή πολιτική που θα δίνει στην εγχώρια βιομηχανία ένα τελικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας εφάμιλλο με εκείνο που αντιμετωπίζουν οι διεθνείς ανταγωνιστές οι μεταποιητικές επιχειρήσεις με γνώμονα την προστασία των χιλιάδων εργαζομένων τους θα «αντιδράσουν».

in.gr