Λίγο πριν φύγει το 2013 το Υπουργείο Υποδομών και ο Μ. Χρυσοχοίδης με σχετική απόφαση μεταφέρουν στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης πλήθος αρμοδιοτήτων, οι οποίες μέχρι σήμερα ανήκουν στο κεντρικό κράτος. 


Καταρχήν στον Ο.Α.Κ. που από την πρώτη στιγμή συστάθηκε για να διαχειριστεί μεγάλα έργα, μεταφέρονται έργα του Βόρειου Οδικού Άξονα που είναι σε εξέλιξη. 

Συγκεκριμένα :

1. Κατασκευή Τμήματος Άγιος Νικόλαος - Καλό Χωριό
2. Ολοκλήρωση Τμήματος Άγιος Νικόλαος - Καλό Χωριό
3. Αντιμετώπιση Κατολισθήσεων στην περιοχή Αγ. Γεωργίου Σελιναρίου του Β.Ο.Α.Κ.
4. Κατασκευή Α/Κ Αμαρίου
5. Γούρνες-Χερσόνησος
6. Ολοκλήρωση έργων παράκαμψης Μαλίων
7. «Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας σε έξι (6) υφιστάμενα τεχνικά έργα στο Β.Ο.Α.Κ.».
8. Αποκατάσταση αστοχιών και κατασκευή Β' ασφαλτικού τάπητα στο τμήμα Γούρνες - Χερσόνησος του Β.Ο.Α.Κ.
9. Μάλια - Όρια νομών Ηρακλείου / Λασιθίου
10. Συμπληρωματικά και παράλληλα έργα στο τμήμα Γαλατάς - Κολυμπάρι -Καστέλι (Β'φάση)
11. Αυχήν Αγκαθιάς - Χαμέζι
12. Ολοκλήρωση του τμήματος Αυχήν Αγκαθιάς - Χαμέζι
13. Ολοκλήρωση Β'φάσης παράλληλων έργων Γαλατάς - Κολυμπάρι - Καστέλι
14. Βελτίωση της Βόρειας ράμπας του ημικόμβου Κοκκίνι Χάνι στη Ν.Ε.Ο. Ηρακλείου - Αγ. Νικολάου
15. Κατασκευή Ανισόπεδου Κόμβου Καλυβών
16. Κατασκευή Ισόπεδου Κόμβου Παλαιοκάστρου
17. Κατασκευή τμήματος Σταλίδα - Μάλλια και ολοκλήρωση παράκαμψης Ηρακλείου
18. Συντήρηση πρωτεύοντος εθνικού οδικού δικτύου στο Νομό Ρεθύμνης
19. Β' Κλάδος παράκαμψης Ηρακλείου (Αεροδρόμιο - ΚΤΕΟ)


Μεταφέρονται έργα του Νότιου Άξονα Κρήτης που είναι σε εξέλιξη: 

1. Κατασκευή τμήματος Απομαρμά - Καστέλι με 2 Σ.Σ.Ε.
2. Κατασκευή τμήματος Αγ. Βαρβάρα -Απομαρμά με 1. Σ.Σ.Ε.
3. Παράκαμψη Βιάννου

Συμβάσεις Υπηρεσιών συμβούλων διαχείρισης (τεχνική βοήθεια) που μεταφέρονται στον Ο.Α.Κ. Α.Ε. με Προϊσταμένη Αρχή το Διοικητικό του Συμβούλιο καιΔιευθύνουσα Υπηρεσία τη Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Εργων:

1. Τεχνική βοήθεια Β.Ο.Α.Κ. (Νέος Σύμβουλος Διαχείρισης)
2. Υπηρεσίες συμβούλου - Οίκου τμήματος Παχειά Άμμος - Σητείας του Β.Ο.Α.Κ.
3. Υπηρεσίες συμβούλου - Οίκου τμήματος Παχειά Άμμος - Αυχένας Αγκαθιά του Β.Ο.Α.Κ.
Συμβάσεις εκπόνησης μελετών σε εξέλιξη στις οποίες οι αρμοδιότητες της Προϊστάμενης Αρχής ασκούνται από τη Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΔΜΕΟ) της ΓΓΔΕ και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας από τη Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων του Ο.Α.Κ. Α.Ε.:
1. Ολοκλήρωση μελέτης οδικού τμήματος Γούρνες-Λ. Χερσονήσου -Όρια Ν. Λασιθίου
2. Ολοκλήρωση μελέτης οδού Χανιά - Κολυμπάρι
3. Μελέτη Ε.Ο. Αγ. Νικολάου - Παχειάς Άμμου
4. Επείγουσες Μελέτες Κόμβων και παράλληλων έργων στο Βόρειο Οδικό Άξονα (Ε90) της Ν.Κρήτης
5. Μελέτη οδού Βιάννος - Ιεράπετρα του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης
6. Ολοκλήρωση μελέτης παράκαμψης Καστελίου - Κισσάμου και συμπληρωματικές γεωτεχνικές μελέτες στο τμήμα Κολυμπάρι - Καστέλι (Απλός Κλάδος)
7. Μελέτη αναβάθμισης του ΒΟΑΚ στα τμήματα Βρύσες - Ατσιπόπουλο και Αμάρι - Εσταυρωμένος
8. Μελέτη αναβάθμισης του ΒΟΑΚ στο τμήμα Φόδελε - Λινοπεράματα Ν. Ηρακλείου
9. Μελέτη αναβάθμισης του ΒΟΑΚ στα τμήματα «Καλό Χωριό - Γέφυρα Φρουζή» και «Καβούσι-Αυχένας Αγκαθιάς» Ν. Λασιθίου
10. Γεωτεχνικές έρευνες για την αναβάθμιση του ΒΟΑΚ στα τμήματα: Παράκαμψης Καστελιού Κισσάμου, Βρύσες - Ατσιπόπουλο, Αμάριο -Εσταυρωμένος και Φόδελε - Λινοπεράματα
11. Γεωτεχνικές έρευνες για την αναβάθμιση του ΒΟΑΚ στα τμήματα «Καλό Χωριό - Γέφυρα Φρουζή» και «Καβούσι - Αυχένας Αγκαθιάς»
12. Λοιπές μελέτες ολοκλήρωσης του Οδικού Άξονα Αγ. Βαρβάρα - Αγ. Δέκα - Βιάννος - Ιεράπετρα - Παχειά Άμμος, Τμήμα: «Παχειά Άμμος - Ιεράπετρα»
13. Γεωτεχνικές έρευνες μελετών ολοκλήρωσης του Οδικού Άξονα Αγ. Βαρβάρα - Αγ. Δέκα Βιάννος - Ιεράπετρα -Παχειά Άμμος, Τμήματα: Αγ. Δέκα - Προτόρια, Βιάννος - Μύρτος, Μύρτος - Ιεράπετρα
14. Λοιπές μελέτες ολοκλήρωσης του Οδικού Άξονα Αγ. Βαρβάρα - Αγ. Δέκα Βιάννος - Ιεράπετρα -Παχειά Άμμος, Τμήμα: Ιεράπετρα-Μύρτος
15. Λοιπές μελέτες ολοκλήρωσης του Οδικού Άξονα Αγ. Βαρβάρα - Αγ. Δέκα Βιάννος - Ιεράπετρα -Παχειά Άμμος, Τμήμα: Προτόρια - Αγ. Δέκα
16. Μελέτη αναβάθμισης του ΒΟΑΚ στο τμήμα Καλύβες Βρύσες (1° υποτμήμα) Ν. Χανίων
17. Μελέτη αναβάθμισης του ΒΟΑΚ στο τμήμα Εσταυρωμένος - Πάνορμος Ν. Ρεθύμνου
18. Μελέτη αναβάθμισης του ΒΟΑΚ στο τμήμα Γούρνες - Χερσόνησος Ν. Ηρακλείου
19. Μελέτη αναβάθμισης του ΒΟΑΚ στο οδικό τμήμα Νεάπολη - Αγ. Νικόλαος Ν. Λασιθίου
20. Μελέτη γεωτεχνικών (ερευνητικών) εργασιών σε τμήματα του ΒΟΑΚ
21. Μελέτη αναβάθμισης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης σε αυτοκινητόδρομο, τμήματα: α) Πάνορμος - Λινοπεράματα και β) όριο Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου - Αγ.Νικόλαος
22. Μελέτη αναβάθμισης του ΒΟΑΚ στο τμήμα Γούρνες - Χερσόνησος Ν. Ηρακλείου (1η συμπληρωματική σύμβαση)
23. Νότια Παράκαμψη Ρεθύμνου
24. Συμπληρωματικές μελέτες αναβάθμισης ΒΟΑΚ (κατά τμήματα): Τμήμα: Γούρνες - Χερσόνησος, Ν. Ηρακλείου.

Έργα για τα οποία η Διεύθυνση Οδικών Έργων (Δ1) της ΓΓΔΕ διενεργεί τη διαδικασία δημοπράτησής τους μέχρι το στάδιο πριν την υπογραφή της σύμβασης

1. Αναβάθμιση και βελτίωση του οδικού τμήματος Πάνορμος - Εξάντης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στο Ν. Ρεθύμνου
2. Κατασκευή των έργων σύνδεσης του κόμβου Μουρνιών του Β.Ο.Α.Κ. με την πόλη των Χανίων
3. Ολοκλήρωση του τμήματος Αγία Βαρβάρα-Απομαρμά (χ.θ. 22+170- .θ,29+994)
Οι συμβάσεις των παραπάνω έργων υπογράφονται από τα αρμόδια όργανα του Ο.Α.Κ. Α.Ε., ο οποίος αναλαμβάνει από το στάδιο αυτό κι έπειτα την υλοποίηση των έργων. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής απευθύνονται και στον Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Ύδρευσης Ηρακλείου Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη Έργα της ΕΥΔΕ Ύδρευσης Ηρακλείου
Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη που μεταφέρονται στον Ο.Α.Κ. Α.Ε. με Προϊστάμενη Αρχή το Διοικητικό του Συμβούλιο και Διευθύνουσα Υπηρεσία τη Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων:
1. Ύδρευση Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη - Κατασκευή φράγματος Αποσελέμη
2. Ύδρευση Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη - Εργασίες εκτροπής / μεταφοράς υδάτων και κατασκευή αγωγών και διυλιστηρίων
3. Ύδρευση Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη - Έργα ενίσχυσης ταμιευτήρα φράγματος Αποσελέμη από το οροπέδιο Λασιθίου
4. Ύδρευση Ηρακλείου Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη - Εργασίες παρακολούθησης πρώτης πλήρωσης ταμιευτήρα φράγματος Αποσελέμη
5. Λιμνοδεξαμενή Αγ, (Γεωργίου Οροπεδίου Λασιθίου)