Με το υπ΄αριθμ. 25081/31-10-2013 έγγραφο του Δήμου Πλατανιά, κλήθηκαν οι αρμόδιοι φορείς, καθώς και όποιος επιθυμεί την αναθεώρηση του ισχύοντος ΣΧΟΑΠ του Δήμου Πλατανιά (που αφορά τον Καποδιστριακό Δήμο Πλατανιά, δηλαδή τη σημερινή Δ.Ε. Πλατανιά), να υποβάλλουν το ανάλογο αίτημα στον Δήμο μέχρι τις 31/12/2013.
Με το παρόν έγγραφο μας, δίδεται παράταση της προθεσμίας αυτής μέχρι την 17 Φεβρουαρίου 2014.

Μετά τη συλλογή των αιτημάτων, οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα εξετασθούν προκειμένου να διερευνηθεί η αναθεώρηση του ισχύοντος ΣΧΟΟΑΠ.

Για την καλύτερη ενημέρωση του κοινού, το ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Πλατανιά καθώς και οι συνοδευτικοί χάρτες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά http://www.platanias.gr/news/sxoap/sxooap.html καθώς και δημοσιεύεται σχετική ανακοίνωση σε δυο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Χανίων για δύο ημέρες.

Παρακαλούμε όπως υποβάλετε τις προτάσεις σας στη Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας υπόψη κ. Μαρίας Τσικουράκη ( τηλ.2821341031 & email [email protected]).