Την αποπληρωμή όλων των φόρων σε 12 ή ακόμη και σε 24 μηνιαίες δόσεις, οι οποίες θα έχουν ελάχιστο ύψος 15 ευρώ η κάθε μία, επιτρέπει από την 1η Ιανουαρίου 2014 απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση επεκτείνεται το μοντέλο της «πάγιας ρύθμισης» για την τμηματική εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και εφαρμόζεται πλέον και σε όλες τις μη ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι:

α) Επιβάλλονται τόκοι στα υπόλοιπα των οφειλών που καθίστανται εκ των υστέρων ληξιπρόθεσμα, αλλά η επιβάρυνση είναι μικρή, ιδίως αν συγκριθεί με τη διευκόλυνση που παρέχεται στους φορολογούμενους.

β) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ (εφόσον είναι επιτηδευματίες) της τελευταίας 5ετίας.

γ) Σε 24 μηνιαίες δόσεις μπορούν να ρυθμιστούν μόνο οφειλές προερχόμενες από έκτακτη αιτία, δηλαδή χρέη από φόρους κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής κτλ.

newpost.gr