Στην Π.Ε. Λασιθίου προσελήφθησαν μέσα στον Δεκέμβριο σαράντα τρία (43) άτομα, ειδικότητας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, μέσω του προγράμματος «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, σε επιβλέποντες Φορείς για 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης». 

Έχουν ήδη τοποθετηθεί στις επιμέρους υπηρεσίες, στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο, στην Σητεία και την Ιεράπετρα. 

Η Αντιπεριφερειάρχης του νομού Λασιθίου κα Πελαγία Πετράκη καλωσόρισε ένθερμα τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα και τους ευχαρίστησε για την συμμετοχή τους στην σωστή λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας για τους επόμενους μήνες.