Πριν από την απόφαση πρέπει να υπάρχει γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου και πρόταση της εθνικής αναλογιστικής Αρχής, η οποία θα υποστηρίζει τεχνικά την αναγκαιότητα αλλαγών στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων.

Με αυτήν την αλλαγή την οποία περιγράφει το σχέδιο Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ΕΤΕΑ δεν θα απαιτείται πλέον νομοθετική ρύθμιση για τις αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων. Απλώς τα ποσά, που μπορεί να αλλάζουν από χρόνο σε χρόνο θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε όρους μεσοπρόθεσμης βιωσιμότητας των επικουρικών Ταμείων.

Ο Κανονισμός του ΕΤΕΑ καθρεφτίζει τις βασικές αλλαγές που θα επισυμβούν στην επικουρική ασφάλιση εντός του 2014. Για να εφαρμοστούν οι προτάσεις που περιλαμβάνει, θα πρέπει να εγκριθεί από το υπουργείο Εργασίας, αφού προηγουμένως εξεταστεί από Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης. Αλλωστε υπάρχει ήδη μνημονιακή δέσμευση για μείωση των επικουρικών μέχρι τον Ιούλιο του έτους.

Εάν οι μειώσεις αυτές επισπευστούν, πριν από το καλοκαίρι, όπως υπονοούν δημοσιεύματα, βασισμένα σε πρόσφατες δηλώσεις του διοικητή του ΙΚΑ, δεν είναι ακόμη σαφές και τουλάχιστον διαψεύδεται από υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Εργασίας. Αυτό που δεν αλλάζει, όμως, είναι οι αλλαγές που σηματοδοτεί ο Κανονισμός.

Οι σημαντικότερες από αυτές είναι οι εξής:

• Το σύστημα των επικουρικών θα παραμείνει διανεμητικό, αλλά με προκαθορισμένες εισφορές και νοητή κεφαλαιοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι οι συντάξεις των νυν συνταξιούχων θα χρηματοδοτούνται από τις καταβαλλόμενες εισφορές των νυν εργαζομένων και εργοδοτών. Ομως το ύψος των εισφορών θα είναι προκαθορισμένο ως ποσοστό επί των συντάξιμων αποδοχών.

Το δε σύνολο των εισφορών για κάθε ένα ασφαλισμένο θα κεφαλαιοποιείται, βάσει ενός συντελεστή ο οποίος δεν θα εξαρτάται μόνο από το ποσό που κατέβαλε ο εργαζόμενος και ο εργοδότης του για την επικουρική σύνταξη του συγκεκριμένου ασφαλισμένου αλλά «από τη μεταβολή του συνόλου των συντάξιμων αποδοχών όλων των ασφαλισμένων κάθε έτους». Μόνο για το έτος συνταξιοδότησης και για το προηγούμενο αυτού έτους, η κεφαλαιοποίηση των εισφορών θα γίνεται με βάση την ονομαστική τους αξία.

• Για να λειτουργήσει η κεφαλαιοποίηση πρέπει να υπάρχουν ατομικές μερίδες στις οποίες θα απεικονίζεται το σύνολο των εισφορών και των στοιχείων που αφορά τη συνταξιοδοτική του παροχή.

• Η συνολική εισφορά ορίζεται στο 6% (3% από τον ασφαλισμένο + 3% από τον εργοδότη) συν 2% για τα βαρέα και ανθυγιεινά (1,25% για τον ασφαλισμένο +0,75% για τον εργοδότη), ενώ ένα 3% προστίθεται για τους εργαζόμενους σε υπόγειες στοές και δίκτυα της ΔΕΗ.

• Ο ασφαλισμένος του ΕΤΕΑ δικαιούται σύνταξη εάν δικαιούται επίσης, σύνταξη γήρατος από κύριο φορέα ασφάλισης κι έχει πραγματοποιήσει 4.500 ημέρες ασφάλισης (15ετία).

• Το ποσό της σύνταξης (γήρατος, θανάτου, αναπηρίας) πρέπει να αντιστοιχεί στη συσσωρευμένη αξία των εισφορών που καταβλήθηκαν και να είναι ίση, στον ίδιο χρόνο, με τις μελλοντικές καταβολές της σύνταξης. Η ισοδυναμία αυτή υπολογίζεται βάσει μαθηματικού τύπου στην οποία εκτός από τις συσσωρευμένες εισφορές, την ηλικία, τα δημογραφικά στοιχεία και φύλο του συγκεκριμένου ασφαλισμένου που συνταξιοδοτείται περιλαμβάνεται και ο συντελεστής βιωσιμότητας του Ταμείου.

Για τις νέες συντάξεις θα λαμβάνεται υπόψη και το ατομικό ποσό συσσώρευσης εισφορών με επιτόκιο που θα καθορίζεται ανάλογα με τη μεταβολή του μισθού των εργαζομένων, το επιτόκιο προεξόφλησης και τη μεταβιβ ασιμότητα της σύνταξης.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας οι μειώσεις θα ξεκινούν από 10% ενώ σε περιπτώσεις ειδικών – πρώην ευγενών επικουρικών Ταμείων που εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑΜ, θα αγγίζουν και το 45%. Σύμφωνα με πρόσφατές δηλώσεις του διοικητή του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ κ. Ρ. Σπυρόπουλου οι μειώσεις για μια μέση επικουρική σύνταξη στο ΕΤΕΑ δεν θα υπερβαίνει το 10%.

kathimerini.gr/Χριστίνα Κοψίνη