Με ετήσιο επιτόκιο 8,76% θα χρεώνει το Δημόσιο τους φορολογούμενους που καθυστερούν να πληρώσουν τους φόρους τους, αλλά εάν καθσυτερεί το ίδιο να επιστρέψει φόρους, το επιτόκιο θα είναι 6%.

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα καθορίστηκε το επιτόκιο για τον υπολογισμό των τόκων που θα επιβάλλει το Δημόσιο για την καθυστέρηση πληρωμής των φόρων σε 8,51 μονάδες ετησίως με προσαύξηση κατά το επιτόκιο πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ. Το επιτόκιο αυτό από τις 13/11/2013, οπότε επήλθε η τελευταία μεταβολή, είναι 0,25%, με αποτέλεσμα το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται σε 0,25+8,51=8,76%.

Από την άλλη πλευρά, όταν το Δημόσιο καθυστερεί να επιστρέψει φόρους πάνω από 90 ημέρες, θα οφείλει στον φορολογούμενο τόκο 0,25+5,75=6%.

Σύμφωνα με το νέο κώδικα φορολογικών διαδικασιών, το Δημόσιο οφείλει να επιστρέφει τα ποσά φόρων ή ΦΠΑ που οφείλει μέσα σε 90 ημέρες. Τα ποσά των επιστροφών θα συμψηφίζονται νωρίτερα με τυχόν οφειλές του δικαιούχου της επιστροφής. Αν το Δημόσιο καθυστερήσει να επιστρέψει φόρους έστω και μία ημέρα μετά την 90ή από το αίτημα της επιστροφής, ο τόκος υπολογίζεται και για τις προηγούμενες 90 ημέρες.
Όσον αφορά τα πρόστιμα για ληξιπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις του φορολογούμενου προς το Δημόσιο, με τις πρόσφατες διατάξεις που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο του νόμου για τους πλειστηριασμούς, έχει οριστεί ότι για καθυστέρηση δύο μηνών από τη λήξη ημερομηνίας πληρωμής οποιουδήποτε φόρου επιβάλλεται πρόστιμο 10% επί της συνολικής οφειλής. Αν παρέλθει παρέλθει χρόνος, διαμορφώνεται στο 20%, και για τη 2ετία στο 30%.

iefimerida.gr