Δύο υποέργα, συνολικού προϋπολογισμού 9.325.604, που αφορούν στο έργο «Συλλογή, μεταφορά, και επεξεργασία λυμάτων ευρύτερης περιοχής Πλακιά», προϋπολογισμού 13.084.354,65 Ευρώ, για το οποίο έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και του Δήμου Αγίου Βασιλείου, δημοπρατήθηκαν 24 και 31 Δεκεμβρίου 2013, με έκπτωση 50%.

Συγκεκριμένα, το πρώτο υποέργο αναφέρεται στο Εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς οικισμών ευρύτερης περιοχής Πλακιά (προϋπολογισμός 4.216.524,42 Ευρώ) και το δεύτερο υποέργο στα εσωτερικά δίκτυα συλλογής λυμάτων οικισμών ευρύτερης περιοχής Πλακιά (προϋπολογισμός 5.109.080,24 Ευρώ).

Τα δύο αυτά υποέργα των οποίων το κόστος μειώνεται στο μισό μετά την έκπτωση των εργολάβων ( «ΕΡΓΟ Α.Ε.» ΚΑΙ «ΑΤΔ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ») θα επιβλέπονται από τη Διεύ-θυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Σημειώνεται ότι το έργο «Συλλογή, μεταφορά, και επεξεργασία λυμάτων ευρύτερης περιοχής Πλακιά» είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013» και περιλαμβάνει τέσσερα ακόμη υποέργα, προϋπολογισμού 3.758.749,94 Ευρώ, τα οποία θα δημοπρατηθούν άμεσα.

(φωτο αρχείου)