Για την πορεία των εργασιών τοποθέτησης του Μεταλλικού Στεγάστρου στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο ενημερώθηκε σήμερα ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης από τον Πρόεδρο της ΔΕΠΤΑΗ κ. Λαζαρίδη και του επιβλέποντες μηχανικούς .

Πιο συγκεκριμένα ήδη έχει ξεκινήσει η προετοιμασία για την έδραση δηλ τη θεμελίωση και τη στήριξη των μεταλλικών υποστυλωμάτων.

Ο κ. Κουράκης ενημερώθηκε επίσης ότι η τοποθέτηση του Στεγάστρου θα έχει ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2014.

Επίσης ο Δήμαρχος περιηγήθηκε και σε άλλους χώρους του Πολιτιστικού Κέντρου για να δει από κοντά τις εργασίες που πραγματοποιούνται.