Εκδόθηκε απόφαση (ΦΕΚ 2226/10-09-2013), που υπογράφουν ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος και ο Υπουργός Ανάπτυξης Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, σύμφωνα με την οποία θεσπίζονται συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007, οι οποίες τροποποιήθηκαν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 261/2012, καθώς και των Κανονισμών (ΕE) αριθ. 511/2012 και 880/2012, όπως ισχύουν, σχετικά με την αναγνώριση οργανώσεων παραγωγών και των ενώσεών τους, καθώς και των δι-επαγγελματικών οργανώσεων και τις διαπραγματεύσεις συμβολαίων στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Στην συγκεκριμένη απόφαση, δίνονται τα κατώτατα όρια μελών και παραγόμενης ποσότητας γάλακτος που χρειάζεται η κάθε Ομάδα για την αναγνώρισή της και στη συνέχεια την ίδρυση και συμμετοχή σε Δι-επαγγελματική Οργάνωση Γάλακτος.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, ισχύουν τα εξής για την Κρήτη:

1. Αγελαδινό γάλα:
Ελάχιστος αριθμός παραγωγών 5, Ελάχιστη ετήσια εμπορευόμενη ποσότητα σε τόνους: 500
2. Πρόβειο και Γίδινο γάλα
Ελάχιστος αριθμός παραγωγών 30, Ελάχιστη ετήσια εμπορευόμενη ποσότητα σε τόνους: 1.500.
Για περισσότερες λεπτομέρειες απευθυνθείτε στα εξής τηλέφωνα:
2821346560 (κος Δημ. Παπαδημητράκης)