Δεκτό έγινε το αίτημα, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση,  για την πρόσληψη 5 ατόμων στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση.

Η έγκριση έγινε ύστερα και από την διαβεβαίωση της επιχείρησης, ότι έχει προβλεφτεί δαπάνη μισθοδοσίας στο προϋπολογισμό της, για το οικονομικό έτος του 2011, ενώ οι σχετικές  προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση, οι θέσεις και η χρονική διάρκεια κάλυψής τους  έχουν ως εξής:

     1 υπάλληλος γραφείου ΔΕ, διάρκειας 5 μηνών

     3 εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ, διάρκειας τεσσάρων 4 μηνών 

     1 ναυαγοσώστη ΔΕ ή ΥΕ, διάρκειας τεσσάρων 4 μηνών

Αναμένεται η σχετική προκήρυξη.