«Μπλόκο» σε επιδοτήσεις που θα επιχειρηθεί να «αντληθούν» για... ίδιο όφελος από το νέο ΕΣΠΑ και τα ειδικά επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία προορίζονται για την καταπολέμηση της ανεργίας, την ενίσχυση της απασχόλησης και την αντιμετώπιση της φτώχειας, βάζει το υπουργείο Εργασίας επιδιώκοντας να αποτρέψει φαινόμενα κατασπατάλησης ή χρήσης για... διαφορετικούς σκοπούς των κοινοτικών πόρων 3,7 δισ. ευρώ στην περίοδο 2014-2020 (2,150 δισ. ευρώ έχουν «κλειδώσει» για να διατεθούν κατά της ανεργίας, 170 εκατ. ευρώ για την «εγγύηση εισόδου» των νέων στην αγορά εργασίας, 800 εκατ. ευρώ στις περιφέρειες και άλλα 590 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας).

Ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης με επείγον έγγραφο που έστειλε (και το οποίο αποκαλύπτει η «ΗτΣ») στη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων και στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής (ΕΥΕ-ΕΚΤ) ζητεί να διαμορφωθεί, εντός μηνός, ένα «αξιόπιστο, αντικειμενικό και διαφανές σύστημα ελέγχου και κυρώσεων» τύπου point system.

«Μπλόκο» σε παράνομες επιδοτήσεις για προγράμματα απασχόλησης

Στόχος είναι να διασφαλιστεί η ορθή αξιοποίηση των κονδυλίων (όπως επιβάλλουν οι εθνικοί και κοινοτικοί κανόνες) και οι αναμενόμενες επιχορηγήσεις να συμβάλλουν στην ανάσχεση της ανεργίας και της φτώχειας (το μεγάλο «στοίχημα» για την κυβέρνηση μετά την παρατεταμένη ύφεση). Με βάση την εντολή του Γιάννη Βρούτση, οι υπηρεσίες του υπουργείου καλούνται:

«Μπλόκο» σε παράνομες επιδοτήσεις για προγράμματα απασχόλησης
  • Πρώτον, να υποβάλουν πλήρες επιχειρησιακό σχέδιο για τον προγραμματισμό των ελέγχων που θα γίνονται σε όσους επιχορηγηθούν (περιφέρειες, δήμοι, ιδιωτικοί ενδιάμεσοι φορείς, ΚΕΚ, Ινστιτούτα, ΜΚΟ, επιχειρήσεις αλλά και άνεργοι) προκειμένου να διαπιστώνεται, κατά την πορεία εφαρμογής των προγραμμάτων, «η ορθή υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών, η αξιοπιστία και ακρίβεια των πληροφοριών που δηλώνονται από τους αναδόχους αλλά και η τήρηση από αυτούς των συμβατικών όρων και δεσμεύσεων». Με δεδομένη τη δυσκολία ελέγχου όλων όσοι θα «μπουν» σε προγράμματα, ο υπουργός ζητεί να σχεδιαστούν οι έλεγχοι με βάση κριτήρια και τεκμηριωμένη μέθοδο δειγματοληψίας και
  • Δεύτερον, να διαμορφώσουν «ένα διάφανο και αντικειμενικό πλαίσιο επιβολής κυρώσεων στην περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων των διατάξεων εθνικού και κοινοτικού δικαίου και του κανονιστικού πλαισίου των έργων (κώδικας διοικητικών κυρώσεων)». Στο νέο σύστημα θα προβλέπονται «αυτόματα» και κλιμακωτά, ανάλογα με την παράβαση, πρόστιμα που δύσκολα θα μπορεί να προσβληθούν στα δικαστήρια.

Καμιά... χαραμάδα
Με το νέο πλαίσιο «ελέγχου και κυρώσεων» επιδιώκεται να κλείσει και η τελευταία «χαραμάδα» παράνομης χρήσης των κοινοτικών πόρων και αμφισβήτησης των κυρώσεων που επιβάλλουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κατά τους δειγματοληπτικούς ελέγχους οι οποίοι - και σήμερα - πραγματοποιούνται με «οδηγό» το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

Καθολικοί, με βάση το ισχύον καθεστώς, είναι μόνο οι έλεγχοι του ΟΑΕΔ (κυρίως ως ενδιάμεσου φορέα στα προγράμματα απασχόλησης, κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, με voucher κατόπιν πολιτικής απόφασης του υπουργείου και της Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων) προβλέποντας έως και 3 στάδια επιτόπιων ελέγχων, ηλεκτρονικές διασταυρώσεις των στοιχείων, τήρηση των αποδεικτικών στοιχείων για τουλάχιστον 3 χρόνια μετά την αποπληρωμή και την αναζήτηση εντόκως - ακόμη και μέσω της εφορίας - όλου του ποσού της επιχορήγησης που καταβλήθηκε εφόσον διαπιστωθεί παράβαση. Αντιθέτως, δειγματοληπτικοί είναι οι έλεγχοι που γίνονται, σε ποσοστά από 15% - 40%, στα άλλα επιχορηγούμενα προγράμματα με δυνατότητα επιβολής προστίμων από τους ελεγκτές χωρίς, ωστόσο, αντικειμενικά κριτήρια.

Οι πόροι
Βασική επιδίωξη της ηγεσίας του υπουργείου είναι, μέσω της πλήρους «θωράκισης» του συστήματος να «πιάσει τόπο» και το... τελευταίο ευρώ στη «μάχη» για το ξεπέρασμα της κρίσης, την ενίσχυση της απασχόλησης και την αντιμετώπιση της ανεργίας και της φτώχειας. Μέσω του νέου ΕΣΠΑ θα διατεθούν συνολικά έως το 2020 συνολικά 20,8 δισ. ευρώ για διάφορα προγράμματα και περί τα 3,7 δισ. ευρώ ως κίνητρα στήριξης της απασχόλησης, της κατάρτισης και της κοινωνικής συνοχής (συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών φροντίδας για παιδιά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία).

imerisia.gr