Ο Δήμος Χερσονήσου και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) έχουν θέσει σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου. Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο. 

Θα ξεκινήσει άμεσα τμήμα πληροφορικής με τίτλο«Υπολογιστικά φύλλα-Παρουσιάσεις», διάρκειας 50 ωρών. Τα μαθήματα ξεκινούν την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014, ώρα 17:00-20:00 και θα γίνονται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 17:00-20:00 στο Γυμνάσιο Γουρνών. 

Το προσφερόμενο πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης που διαμένουν στο δήμο Χερσονήσου. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στο τμήμα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, η οποία πρέπει να σταλεί στο γραφείο του ΚΔΒΜ άμεσα, πριν την έναρξη του τμήματος. Το έντυπο συμμετοχής βρίσκεται σε όλα τα ΚΕΠ του Δήμου Χερσονήσου, στο γραφείο του ΚΔΒΜ (δημαρχείο Χερσονήσου, περιοχή Γούρνες) ή στην ιστοσελίδα του Δήμου Χερσονήσου http://www.hersonisos.gr

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στους υπεύθυνους του ΚΔΒΜ Δήμου Χερσονήσου κα. Πιταροκοίλη Πόπη και κα. Πλατάκη Ειρήνη από Δευτέρα έως και Πέμπτη 10:-00-13:00τηλ. 2810 762540, email: [email protected]