Στην Αθήνα έχει μεταβεί σήμερα Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 ο Δήμαρχος Χερσονήσου, κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ Β. Πεδιάδος κ. Νίκο Αργυράκη και τον Γενικό Διευθυντή κ. Γιώργο Παπαδάκη, προκειμένου να συμμετάσχει στην Ανοικτή Συνάντηση Εργασίας με θέμα την «Επιχειρησιακά Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων» που θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο 984 στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ (στο Γκάζι).

Η συνάντηση διοργανώνεται από το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (CISD) με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Καθαριότητος του Δήμου Αθηναίων.

Σκοπός της συνάντησης είναι η γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και η παρουσίαση καλών πρακτικών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων.

Η παρέμβαση του Δημάρχου Χερσονήσου θα γίνει στο Στρογγυλό Τραπέζι 02 με τίτλο «Προσπάθειες των ΟΤΑ για Καλές Πρακτικές – Προβλήματα και Ανασταλτικοί Παράγοντες» και θα αναφέρεται στην πιλοτική εφαρμογή του συστήματος «PAY AS YOU THROW» στο Δήμο Χερσονήσου. Ταυτόχρονα θα καταθέσει στην εκτελεστική επιτροπή του Παρατηρητηρίου CISD το Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Χερσονήσου.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Εμμ. Δοξαστάκης είπε: «Ο Δήμος Χερσονήσου ξεκίνησε να εφαρμόζει πιλοτικά, με την έναρξη της τουριστικής περιόδου 2013, τον προτεινόμενο από την μελέτη σχεδιασμό του συστήματος “pay as you throw” για την χρέωση της αποκομιδής των απορριμμάτων, σε επιλεγμένες ξενοδοχειακές μονάδες στο Δήμο, με στόχο τα αποτελέσματα που θα προκύψουν και θα επεξεργαστεί η ειδική επιστημονική ομάδα διαχείρισης του έργου, να οδηγήσουν τους δημότες σε ενεργή συμμετοχή στα προγράμματα ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή και να διαμορφώσουν ένα δίκαιο σύστημα τιμολόγησης της αποκομιδής των απορριμμάτων.

Η εφαρμογή αυτή θεωρήθηκε παράδειγμα προς μίμηση και πρότυπο βέλτιστης πρακτικής από τους διοργανωτές και για το λόγο αυτό θα παρουσιαστεί στην εν λόγω συνάντηση εργασίας.»