Μπορεί να κέρδισαν το δικαστήριο πριν από 3 χρόνια,ωστόσο τώρα τους διώχνουν από την εργασία τους κακήν κακώς!

Ο λόγος για 15 άτομα που εργάζονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (τότε περιφέρεια), και συγκεκριμένα στην Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης τα οποία μένουν χωρίς εργασία αν και υπάρχουν από το 2011 ασφαλιστικά μέτρα.

"Στην Διεύθυνση αλλοδαπών και Μετανάστευσης εργαζόμαστε 15 άτομα με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων που εκδόθηκε στις 07/02/2011. Αναλυτικά μετά από διαδοχικές συμβάσεις έργου από το 2004 και μέχρι το 2010 η υπηρεσία μας έδιωξε. Προσφύγαμε στην Ελληνική Δικαιοσύνη προκειμένου να διεκδικήσουμε τη μονιμότητα μας καθώς καλύπταμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Υπηρεσίας .

Έτσι καταθέσαμε αγωγή στο Πρωτοδικείο Αθηνών με πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ.Περπατάρη Δημήτριο ταυτόχρονα είχαμε το δικαίωμα να καταθέσουμε και ασφαλιστικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουμε την παραμονή μας στην υπηρεσία μέχρι την εκδίκαση της αγωγή.

Έτσι και έγινε ,εκδόθηκε λοιπόν η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων (810/2011) που σας αναφέρω πιο πριν και επιστρέψαμε στην Υπηρεσία μας μέχρι τελεσίδικης εφετειακής απόφασης. Στις 29/10/2013 συζητήθηκε η αγωγής μας στο καθ ύλην δικαστήριο και εκδόθηκε απόφαση στις 16/12/2013 με αρ.3358/2013 η οποία είναι αρνητική.

Παρόλα αυτά συνεχίζουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες καθώς κατατέθηκε μέσα σε προθεσμία νόμιμη η έφεση κατά της απόφασης εκδίκασης της κυρίας αγωγής.

Στις 14/01/2014 ενημερωθήκαμε από το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ότι θα πρέπει να απομακρυνθούμε από την Υπηρεσία με προφορική εντολή καθώς ενημερώθηκαν από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και με βάση την οδηγία που εκδόθηκε από το υπουργείο Ηλεκτρονική διακυβέρνησης στις 09/01/2014.

Θα θέλαμε να μάθουμε κατά πόσο είναι αναδρομική η ισχύ του Νόμου Αθανασίου και το πόσο έχει τη δυνατότητα να αναιρεί προηγούμενη Δικαστική απόφαση. Γιατί όπως και στην περίπτωση της διαθεσιμότητας δεν υπάρχουν εξαιρέσεις;;

Επίσης θα θέλαμε τη στήριξη σας προκειμένου να εξασφαλιστεί η παραμονή μας στην Υπηρεσία και η αμοιβή μας για τις υπηρεσίες μας. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ"