Πληθώρα θεμάτων θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 16 Μαΐου 2011 και ώρα 20:30.

Συγκεκριμένα θα συζητηθούν:

 1.- Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Επιμελητηρίου μας χρήσης 2010.

2.- Έγκριση συμμετοχής και υπογραφής της εταιρικής συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου ΣΥΝΕΡΓΩ στα πλαίσια του Ε. Π. Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος».

3.- Τροποποίηση Οργανισμού Επιμελητηρίου μας.

4.- Διατύπωση θέσεων και προτάσεων επί της μελέτης χωροταξικού σχεδιασμού λιμενολεκάνης Ρεθύμνου και των χερσαίων αυτής χώρων.

5.- Πρόταση συνδιοργάνωσης στο Ηράκλειο της 11ης έκθεσης Τροφίμων Ποτών.

6.- Αίτημα συνδιοργάνωσης της 8ης Παγκρήτιας Έκθεσης «Ρέθυμνο 2011».

7.- Υπόδειξη εκπροσώπων για τη συγκρότηση της Επιτροπής Εργασίας Ν. Ρεθύμνης.

8.- Υπόδειξη εκπροσώπων μας για συγκρότηση επιτροπών προμηθειών Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Π. Ε. Ρεθύμνης.

9.- Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση Επιτροπών Προμηθειών Πανεπιστημίου Κρήτης έτους 2011.

10.- Υπόδειξη εκπροσώπων για τη συγκρότηση της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού διαφορών καταναλωτών Δήμου Ρεθύμνης.

11.- Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ρεθύμνης.

12.- Υπόδειξη εκπροσώπων για τη συγκρότηση των επιτροπών του Δήμου Ρεθύμνης: α) Επιτροπής Λαϊκών Αγορών, β) Υπαιθρίου Στασίμου Εμπορίου, γ) Υπαιθρίου Πλανοδίου Εμπορίου.

13.- Ορισμός εκπροσώπων μας για τη συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης υπαιθρίου – στασίμου εμπορίου Δήμου Αγ. Βασιλείου.

14.- Υπόδειξη εκπροσώπων στην Επιτροπή Κλήρωσης Εργατικών Κατοικιών.

15.- Έγκριση δωρεάς εις μνήμη και αντί στεφάνου Μιχαήλ Γκαλονομάκη.

16.- Συνδρομή μας έτους 2011 στον Επιμελητηριακό Όμιλο Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.).

17.- Συνδρομή μας έτους 2011 στο Δίκτυο Νησιώτικων Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (INSULEUR).

18.- Αίτημα επιχορήγησης Συλλόγου Ιδιοκτητών Συνεργείων Επισκευής Οχημάτων Ρεθύμνης.

19.- Αίτημα επιχορήγησης Σωματείου Ιδιοκτητών Καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης Δήμου Ρεθύμνης.

20.- Άλλα αιτήματα επιχορηγήσεων.

21.- Συζήτηση για την πορεία του Ναυτιλιακού Συνεταιρισμού «ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.».

22.- Έγκριση πρώτης τροποποίησης προϋπολογισμού μας τρέχουσας χρήσης.

23.- Ανακοινώσεις.-