Στην επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου για την απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων θα προχωρήσει αύριο, Τρίτη, η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Το εν λόγω νομοσχέδιο του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης επιδιώκει τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος διευκολύνοντας την αδειοδότηση των τεχνικών επαγγελμάτων, την εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικών δραστηριοτήτων και την ίδρυση και λειτουργία Επιχειρηματικών Πάρκων.

Αναφορικά με τα τεχνικά επαγγέλματα περιορίζεται ο αριθμός των χορηγούμενων αδειών, ώστε το είδος και ο αριθμός τους να ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και καθιερώνονται σύγχρονες προϋποθέσεις και απαιτήσεις όσον αφορά στα απαιτούμενα  επαγγελματικά προσόντα και τον τρόπο πιστοποίησής τους.

Για την εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικών δραστηριοτήτων και ειδικά στις δραστηριότητες χαμηλής όχλησης το νομοσχέδιο προβλέπει περιορισμό της πολυνομίας και της συναρμοδιότητας μεγάλου αριθμού υπηρεσιών, αλλάζοντας το μοντέλο αδειοδότησης από την λογική του πρώτα «ελέγχω» και μετά «αδειοδοτώ» σε ένα μοντέλο που πρώτα «αδειοδοτεί» και μετά «ελέγχει».

Ακόμη, δίνεται πλέον στα Επιμελητήρια της χώρας η δυνατότητα σύστασης υπηρεσίας με τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας ως ένας ισοδύναμος μηχανισμός.

Για την ίδρυση και λειτουργία Επιχειρηματικών Πάρκων η νομοθετική πρωτοβουλία ρυθμίζει την άναρχη χωροθέτηση των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών.


in.gr