Στα 956 εκατ. ευρώ ανήλθαν το 2013 οι καταπτώσεις εγγυήσεων, έναντι 796 εκατ. ευρώ το 2012. Ως ποσοστό του ΑΕΠ παρουσίασαν αύξηση και ανήλθαν στο 0,50% του ΑΕΠ, έναντι 0,39% το 2012.

Οι εγγυήσεις του Δημοσίου κυμάνθηκαν το 2013 στα 610 εκατ. ευρώ ή στο 0,3% του ΑΕΠ, παραμένοντας στα επίπεδα του 2012, ενώ το ανεξόφλητο εγγυημένο υπόλοιπο διαμορφώθηκε στα 17,8 δισ. ευρώ ή 9,2% του ΑΕΠ, έναντι 9,4% το 2012.

Η μείωση των παρεχομένων εγγυήσεων που παρατηρείται τα τελευταία έτη είναι αποτέλεσμα της θεσπίσεως αυστηρότερων κριτηρίων αξιολογήσεως των δανείων που παρέχονται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στα πλαίσια του Μνημονίου.

Το 2014 η πολιτική εγγυήσεων εντάσσεται στα πλαίσια των κριτηρίων και των στόχων του Μνημονίου, με το όριο εγγυήσεων να είναι κατ' αρχήν μηδενικό, με εξαίρεση τις εγγυήσεις που παρέχονται για τη στήριξη των τραπεζών, τις εγγυήσεις που σχετίζονται με δάνεια που χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και τις εγγυήσεις που παρέχονται για δανεισμό φορέων εντός της Γενικής Κυβερνήσεως.

Για τις εγγυήσεις σε δάνεια των πιστωτικών ιδρυμάτων που παρείχε το Ελληνικό Δημόσιο από το 2009 και μετά, το ανεξόφλητο υπόλοιπο αυτών ουδέποτε υπερέβη το όριο των 85 δισ. ευρώ.

in.gr