Το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διοργανώνει σεμινάριο με θέμα «Λόγος – Φωνή – Στάση σώματος. Λεκτικά και εξωλεκτικά στοιχεία κατάλληλα για επαρκή επικοινωνία στον εργασιακό χώρο».

Απευθύνεται: σε επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων, δικηγόρους, πωλητές, δασκάλους - καθηγητές, ομιλητές σε συνέδρια, πολιτικούς, ανθρώπους σε θέσεις επιρροής και διαμόρφωσης απόψεων.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι καταρτιζόμενοι:

 Να αποκτήσουν εφόδια που θα υποστηρίζουν και θα συμπληρώσουν την επαγγελματική τους πορεία.

 Να γνωρίσουν υγιείς τρόπους διαχείρισης του επικοινωνιακού δυναμικού και της διαρκούς και σταθερής διαδικασίας βελτίωσης του.

 Να κατανοήσουν το ρόλο που παίζουν τα λεκτικά και εξωλεκτικά στοιχεία στην επίτευξη των επαγγελματικών μας στόχων, πέρα από το βιογραφικό και πέρα από το ντύσιμο.

 Να μάθουν να εντοπίζουν τα αδύναμα σημεία των άλλων και πώς να τα χρησιμοποιούν υπέρ τους.

Ενότητες σεμιναρίου

 Η δημιουργία εντυπώσεων
Προκαταλήψεις και στερεότυπα
Η Προσωπική εμπειρία

 Η Εξωτερική εμφάνιση
Καλλιεργημένα στυλ

 Η γλώσσα του σώματος
Το άγγιγμα, η σωματική απόσταση και οι κινήσεις, εκφράσεις

 Η Φωνή
Φωνητικό συναίσθημα, ένταση, τόνος και ύφος φωνής,
ρυθμός ομιλίας, προφορά, υγιής φώνηση

 Το ύφος επικοινωνίας
Μαθαίνοντας να ακούμε

 Ο Λόγος
Το περιεχόμενο της επικοινωνίας
Ο προσωπικός χαρακτήρας σε κάθε σχέση

 Προσωπική προετοιμασία – Συνδιαμόρφωση


Ώρες και μέρες Διεξαγωγής: 08/03 και 09/03/2014 Σάββατο και Κυριακή 09:00πμ-13:00μμ

Διάρκεια: 10 ώρες (Θεωρητικό και πρακτικό μέρος) Κόστος Σεμιναρίου: 80€

Πληροφορίες και αιτήσεις, Στο ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Κορωναίου 9, 71202 Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ.κέντρο:2810342136, 2810331590, 2810302735 και Fax:2810227189 e-mail: [email protected] web: νwww.katartisi.gr fb:www.facebook.com/KekTechnikesScholes