Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α Μακρύ Γιαλού συζητήθηκε και το θέμα των ανεξόφλητων οφειλών των καταναλωτών.

Αποτέλεσμα της συνεδρίασης ήταν μια σκληρή προειδοποίηση προς όσους έχουν οφειλές άνω των 300ευρώ σε εκκρεμότητα, ότι η υπηρεσία θα προβεί σε σφράγιση/ διακοπή όλων των παροχών Ύδρευσης ή Άρδευσης. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου, γνωστοποιείται στους καταναλωτές ότι:

Το Δ.Σ αποφάσισε (Νο 68) τα κάτωθι :

1. Από τις αρχές Φεβρουαρίου η Δ.Ε.Υ.Α Μακρύ Γιαλού θα προβεί – χωρίς άλλη ειδοποίηση - στην σφράγιση/διακοπή όλων των παροχών Ύδρευσης ή Άρδευσης που εμφανίζουν ανεξόφλητες οφειλές άνω των 300 €.

2. Καλεί για τελευταία φορά τους καταναλωτές που έχουν ακόμα ανεξόφλητες οφειλές (ύδρευσης ή άρδευσης) να προβούν σε εξόφληση ή ρύθμιση τους έως το τέλος Ιανουαρίου 2011 .

Στη συνέχεια το Δ.Σ. αιτιολογεί την απόφασή της προσθέτοντας τα εξής:

Η Δ.Ε.Υ.Α Μακρύ Γιαλού οφείλει να εξασφαλίζει :

1. Την αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση των γεωτρήσεων της, ιδιαίτερα της Ύδρευσης, γεγονός που απαιτεί την έγκαιρη εξόφληση των δικών της υποχρεώσεων προς την ΔΕΗ,το ετήσιο κόστος ηλεκτροδότησης των γεωτρήσεων από την ΔΕΗ είναι το 66% των ετήσιων βεβαιωμένων εσόδων της)

 2. Το αίσθημα δικαίου απέναντι στην συντριπτική πλειονότητα των καταναλωτών της που έχουν εξοφλήσει ήδη τους Λογαριασμούς τους, άσχετα με τις όποιες οικονομικές δυσχέρειες έχουν.