Για τον κίνδυνο να απενταχθούν έργα για την Κρήτη, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΕΣΠΑ, απαντά ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης, σε κοινοβουλευτική παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη και επισημαίνει ότι «ουδέποτε ζητήθηκε η απένταξη έργων που υλοποιούνται και ολοκληρώνονται εμπρόθεσμα, αλλά και για τα προγράμματα που δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις ή καθυστερεί η έναρξη υλοποίησής τους δεν πρόκειται να επηρεαστεί η χρηματοδότησή τους, δεδομένου ότι ήδη είναι εγγεγραμμένα στο ΠΔΕ».

Στο πλαίσιο της εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Αναθεώρηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ», παρουσιάστηκε από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013», προς την Επιτροπή Παρακολούθησης, η πρόταση της 2ης αναθεώρησης του ΕΠ η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων την μεταφορά έργων από το ανωτέρω Ε.Π. σε άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, καθώς και τη μεταφορά έργων που δεν έχουν μέχρι σήμερα ξεκινήσει την υλοποίησή τους, στην επόμενη προγραμματική Περίοδο. Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης και στην συνέχεια απεστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία και θα εκδώσει σχετική απόφαση. 

Όπως αναφέρεται στην απάντηση του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων: «με βάση τις εγκυκλίους του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το οποίο έχει τη συνολική ευθύνη διαχείρισης των ΠΕΠ, προτάθηκε η μεταφορά σειράς έργων από το Τομεακό του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΕΠ-ΕΠ) στα Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ.» 

«Παράλληλα έργα που καθυστέρησαν, και πρακτικά η υλοποίησή τους θα ξεκινήσει μετά το 2013, εξασφαλίζουν την χρηματοδότησή τους από πόρους του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020. Διασφαλίζεται έτσι η απρόσκοπτη συνέχιση των έργων αυτών και η δυνατότητα άμεσης απορρόφησης πόρων από το νέο ΕΣΠΑ, με στόχο την στήριξη της πραγματικής οικονομίας, της ρευστότητας και της απασχόλησης τα έτη 2014-2015.»

Στο πλαίσιο αυτό, όπως επισημαίνεται στο έγγραφο που διαβιβάζεται στην Βουλή:
α) μεταφέρονται άμεσα από το ΕΠ-ΕΠ στο ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων 2 έργα (Παράκαμψη Βιάννου και Παράκαμψη Μαλίων), τα οποία είναι σε εξέλιξη και προβλέπεται να ολοκληρωθούν στο πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου (ΕΣΠΑ).

β) απεντάσσονται από το ΕΠ-ΕΠ, τα έργα ανά την επικράτεια για τα οποία δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις (στην Περιφέρεια Κρήτης πρόκειται για το έργο «Αναβάθμιση και βελτίωση του οδικού τμήματος Πάνορμος - Εξάντης του ΒΟΑΚ στο Νομό Ρεθύμνου»), καθώς επίσης και εκείνα για τα οποία υπάρχει καθυστέρηση στην έναρξη υλοποίησής τους (στην Περιφέρεια Κρήτης το έργο «Γούρνες – Χερσόνησος» λόγω καθυστερήσεων στην απόκτηση γης). 

Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, δεν πρόκειται να επηρεαστεί η χρηματοδότησή των έργων αυτών, δεδομένου ότι ήδη είναι εγγεγραμμένα στο ΠΔΕ και προβλέπεται η διατήρηση του εναρίθμου χρηματοδότησής τους, μέχρι την ένταξή τους στα Προγράμματα της επόμενης Περιόδου. 

Επίσης διευκρινίζεται ότι, είναι πλήρως διασφαλισμένη από πόρους του ΕΣΠΑ (είτε από το ΕΠ-ΕΠ είτε από το ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου), η συγχρηματοδότηση των παρακάτω έργων που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης:

• «Ολοκλήρωση της κατασκευής και αναβάθμισης τμημάτων του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης»

• «Βελτίωση οδικού τμήματος ΒΟΑΚ στην περιοχή Αγ. Γεωργίου Σεληναρίου στο νόμο Λασιθίου Κρήτης»

• «Ολοκλήρωση κατασκευής του τμήματος Αγ. Βάρβαρα - Αγ. Δέκα (Καστέλι) του καθέτου οδικού άξονα Ηράκλειο-Μεσσαρά»

• «Παράκαμψη Άνω Βιάννου»

• «Ολοκλήρωση έργων στην παράκαμψη Μαλίων του νομού Ηρακλείου Κρήτης»

Σε ότι αφορά στο ζήτημα της απένταξης έργων του ΕΣΠΑ, τονίζεται ότι, ουδέποτε ζητήθηκε η απένταξη έργων που υλοποιούνται και ολοκληρώνονται εμπρόθεσμα εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.